Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Column Uw Regio juli 2016

Afschaffing Pensioen in Eigen Beheer per 1 januari 2017

Op 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris de plannen kenbaar gemaakt inzake de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Er hebben de afgelopen jaren verschillende voorstellen de revue gepasseerd.

De staatssecretaris gaat nu een wetsvoorstel voorbereiden op basis van onderstaande punten:

  • Pensioen opbouw in eigen beheer zal niet meer mogelijk zijn vanaf 1 januari 2017.
  • Afkoopvariant: Voor reeds bestaande pensioenvoorziening komt een afkoopmogelijkheid gebaseerd op de fiscale voorziening per 31 december 2015. Over de afkoop zal geen revisierente (20%) verschuldigd zijn. Dus het forse verschil tussen de hogere commerciële voorziening en de lagere fiscale voorziening valt weg. De afkoopmogelijkheid bestrijkt een periode van 3 jaar.
  1. Bij volledige afkoop in 2017 wordt 65,50% van de waarde van de voorziening in de belastingheffing betrokken. Bij afkoop in 2018 wordt 75% belast en in 2019 80,50%.
  2. Enkel de B.V.’s met voldoende liquiditeiten zullen dus gebruik kunnen maken van de afkoopmogelijkheid.
  • Spaarvariant: Bij de spaarvariant zal de fiscale waarde van de pensioenvoorziening alleen nog opgerent worden. Er hoeven dus geen liquiditeiten beschikbaar te zijn. Net als nu zal pas in de uitkeringsfase belastingheffing over de pensioenen plaats gaan vinden.

Met bovenstaande opzet is in ieder geval het dividendslot eraf afgehaald, immers de commerciële waarde van de voorziening wordt gelijk gesteld aan de (veel lagere) fiscale waarde van de voorziening, dus komt dit omdat er fiscaal gezien met een veel hogere rente moet worden gerekend.

Is hiermee dan alles opgelost? Dat zeker niet, het zal noodzakelijk zijn om samen met uw accountant, fiscaal adviseur en pensioenverzekeraar te bezien wat in uw situatie de beste opzet is.

Ook zijn er nog openstaande vraagstukken die nog nader uitgewerkt zullen worden door de staatssecretaris met betrekking tot afkoop van bij een verzekeringsmaatschappij verzekerde pensioenen, omzetting van reeds ingegane pensioenen, de positie van de echtgenote, de gevolgen voor uw oudedagsplanning bij afkoop etc.

Tijdigheid en een juiste planning is geboden bij de te maken keuze, waarbij wij u als kantoor graag ter dienst zullen staan.