Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Column Uw Regio oktober 2016

Highlights Belastingplan 2017

Afschaffing aftrek onderhoudskosten monumentenpanden

Per 1 januari 2017 is geen aftrek van onderhoudskosten voor monumentenpanden (in Box 1 en Box 3) meer mogelijk. Er komt een budget beschikbaar voor reeds aangegane lange termijn investeringen 2017 en 2018. Bij een budget geldt altijd: op is op!

Tip: Probeer de kosten voor gepland onderhoud in 2016 uit te laten voeren

Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 2017

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt vanaf 1 januari 2017 weer verruimd tot 100.000, welke vrijstelling eenmalig kan worden benut voor verkrijgers in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar, zoals dit al eerder tijdelijk in 2013 geïntroduceerd was. Hoewel het voorstel in het belastingplan 2016 is opgenomen gaat de regeling pas in per 1 januari 2017.

Tip: stel schenkingen voor de eigen woning uit naar 2017

Rentemiddeling eigen woning

De historisch lage rente zorgt voor veel omzettingen van hypotheken. Bij voortijdig openbreken van een rentecontract is veelal boeterente verschuldigd. Ter voorkoming dat de boeterente ineens betaald moet worden, kan er gekozen worden voor rentemiddeling. Dan wordt de lopende rente gemiddeld met de actuele, lagere rente plus een opslag. Deze opslag geldt onder andere als vergoeding voor het risico van het vroegtijdig volledig aflossen van de hypotheek bij verkoop van de woning. De rente na middeling is volledig aftrekbaar als kosten van een eigenwoning schuld. De opslag kan niet in aftrek gebracht worden indien deze meer dan 0,2% bedraagt.

Afschaffing aftrek scholingsuitgaven

Per 1 januari 2018 is geen aftrek van scholingskosten meer mogelijk.

Tip: Scholingstraject uitvoeren (en indien mogelijk afronden) in 2017

BTW teruggaaf oninbare vorderingen eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2017 mag de BTW op een vordering die één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet voldaan is, teruggevraagd worden bij de Belastingdienst op de periodieke aangifte. Dat moest voorheen middels een apart teruggaaf verzoek.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.