Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Column Uw Regio september 2016

Kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning voor zelfstandige ondernemers

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat een huurrecht een vermogensrecht is. Dit betekent dat een huurrecht onder voorwaarden tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Indien een ondernemer zijn huurwoning voor minimaal 10% zakelijk gaat gebruiken kan hij er bij aanvang van het zakelijk gebruik van de huurwoning voor kiezen om het huurrecht als zakelijk ondernemingsvermogen te etiketteren.

Welke kosten zijn aftrekbaar:

  • de gehele huursom van de huurwoning;
  • eventueel de energiekosten, verzekeringskosten, zuiveringslasten en overige kosten voor de huurwoning;
  • eventueel de inrichtingskosten voor het deel wat voor de onderneming gebruikt wordt.

De Hoge Raad heeft in deze uitspraak niet aangegeven of er ook recht op aftrek van kosten bestaat voor met de werkruimte samenhangende kosten. Uit eerdere rechtspraak is echter af te leiden dat een evenredig deel hiervan ook in aftrek komt. Dit is nog niet door de Hoge Raad bevestigd.

Privégebruik:

Bovengenoemde aftrekbare kosten dienen verminderd te worden met een bijtelling voor het privégebruik van de woning. Voor het jaar 2016 bedraagt de bijtelling privé gebruik huurwoning 1,85% van de WOZ-waarde van het privédeel.

Huurtoeslag:

Indien de ondernemer huurtoeslag ontvangt dient deze in mindering te worden gebracht op de aftrekbare kosten. Wat te doen voor ondernemers die al jarenlang het huurrecht van de huurwoning als privévermogen hebben aangemerkt:

een eenmaal gemaakte keuze voor privévermogen kan alleen worden herzien indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Of een bijzondere omstandigheid aanwezig is dient naar feiten en omstandigheden beoordeeld te worden. Indien de keuze herzien kan worden dan kan de aftrekpost vanaf het jaar waarvoor de aangifte nog niet definitief is vastgesteld nog toegepast worden.

Het huurrecht aanmerken als zakelijk ondernemingsvermogen kan tot een interessante aftrekpost leiden! Heeft u vragen over de kostenaftrek voor de werkruimte in de huurwoning aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!