Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Column Uw Regio mei 2016

Actualiteiten werkgevers in verband met voorstellen van het kabinet

Seizoensgebonden werk
Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor de tussenpozen bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten opgetrokken van 3 naar 6 maanden, alvorens de telling van de keten opnieuw kan beginnen. Voor seizoensarbeid zal de tussenpoos van de ketenbepaling worden teruggebracht naar 3 maanden. Het moet dan gaan om functies waarbij de werkzaamheden door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Deze wijziging zal per 1 juli 2016 al in werking kunnen treden.

Uitstel en uitzondering op inhoudingsverbod wettelijk minimum loon
Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon van werknemers zou ingaan op 1 juli 2016, maar wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Er zal een uitzondering komen op het inhoudingsverbod. De kosten van huisvesting en zorgverzekering zullen alsnog mogen worden ingehouden op het loon, ook al komt de uitbetaling van het loon daarmee onder het wettelijk minimumloon. Aan deze uitzondering zullen nog nader uit te werken voorwaarden worden gesteld.

Aanpassing minimum jeugdloon
De leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat wordt stapsgewijs verlaagd van 23 naar uiteindelijk 21 jaar. Daarnaast zal de loonstaffel voor 18 tot 20 jarigen worden aangepast. Voor werkgevers wordt het effect in de loonkosten beperkt door de invoering van het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017: als zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen kunnen werkgevers recht hebben op een voordeel dat kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer en geldt onder de volgende voorwaarden:

• De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.

• De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Beperking op komst voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers
Ondernemers met maximaal 10 werknemers hoeven niet langer twee jaar het loon door te laten betalen bij ziekte van een werknemer. Dit kan worden teruggebracht tot één jaar. Het tweede jaar van de loondoorbetalingsverplichting zal worden overgenomen door het UWV, door heffing van een collectieve werkgeverspremie en een bijdrage vanuit de overheid. De zieke werknemers mogen in hun uitkering niet gekort gaan worden door deze regeling. Kleine werkgevers zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij deze maatregel, zij kunnen er dan nog steeds voor kiezen om dit risico (net als nu) te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Dit voorstel zal naar verwachting per 1 januari 2018 in gaan.

U kunt ons altijd benaderen met vragen omtrent deze actualiteiten, of voor andere adviesvragen.