VMJ_header
Team-Van-Meel-en-Jonkers
Beste relatie,

2019 is alweer een aantal weken onderweg. Dit jaar zijn de nodige zaken veranderd en regels aangescherpt. In deze mailing geven wij u een overzicht van welke (toekomstige) ontwikkelingen u niet moet missen.

Tips voor ondernemers

Vervanger Wet DBA komt pas in 2021

De vervanging van de Wet DBA loopt nog meer vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.

Nieuw portaal van de Belastingdienst voor ondernemers

Sinds 3 januari kunt u gebruikmaken van een nieuw portaal van de Belastingdienst voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak, dan kunt u daar btw-aangifte doen en corrigeren.

Tips voor DGA

Box-2-tarief vanaf 2020 omhoog

Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 stapsgewijs omhoog. In 2020 gaat het tarief van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Een dividenduitkering uit uw eigen bv wordt vanaf 2020 dus een stuk duurder. Wellicht heeft u de mogelijkheid om nog dit jaar dividend uit te keren. Het box-2-tarief is in 2019 nog 25%.

Lagere Vpb-tarieven

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan stapsgewijs omlaag. Het oude 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 bedraagt dit jaar 19%. In 2020 gaat dit tarief naar 16,5% en in 2021 naar 15%.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover - bij de huidige rentestand - 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Tips voor werkgevers en werknemers

Zieke werknemer houdt recht op leaseauto

Het is verstandig om als werkgever bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer goede afspraken te maken over het gebruik van een leaseauto en andere bedrijfsmiddelen. Dit blijkt maar weer eens uit een recente gerechtelijke uitspraak. Lees meer op onze website.

Werknemer heeft vaker recht op transitievergoeding

In het najaar van 2018 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter, een belangrijke uitspraak. Daaruit blijkt namelijk dat een werknemer ook recht kan hebben op een transitievergoeding (in 2019: maximaal € 81.000 of een jaarloon als dat hoger is) bij een gedeeltelijk ontslag of bij inkrimping van het aantal arbeidsuren.

Meer vrijwilligerswerk met behoud van WW

Hebt u een WW-uitkering? In dat geval heeft u sinds 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. U kunt dan met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen bij meer organisaties en instellingen zonder winstoogmerk.
VMJ_footer
facebook linkedin