Van Meel & Jonkers
Administratief Adviesbureau Keij heet nu HouGRIP.nl
Beste relatie,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen. Hebt u aan de hand van deze nieuwsbrief vragen of wilt u een ander onderwerp bespreken? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken!

Tips voor ondernemers

BSN uiterlijk 1 januari 2020 uit btw-nummer

In 2018 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat er geen wettelijke grondslag is voor het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak.

Als de staatssecretaris zijn woord houdt, krijgt u het nieuwe btw-identificatienummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit nummer gebruiken op uw facturen en website. Het nieuwe btw-identificatienummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd.

De nieuwe personenvennootschappen komen er aan

De bestaande vormen van personenvennootschappen zijn niet meer van deze tijd. Daarom wordt al een hele tijd gezocht naar nieuwe vormen van personenvennootschappen die meer aansluiten bij deze tijd. De eerste stap daartoe is nu eindelijk gezet.

Tips voor DGA

Tijdelijke huur auto van de zaak voorkomt bijtelling niet

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen. U moet dit geringe privégebruik wel kunnen aantonen.

Tips voor werkgever en werknemers

Wettelijk minimumloon jongeren per 1 juli fors omhoog

De bedragen van het wettelijk minimumloon voor 18-jarigen t/m 21-jarigen gaan per 1 juli a.s. fors omhoog. Dit blijkt uit de gepubliceerde verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019.

Eigenrisicodrager ZW moet werknemers na einde contract weer in dienst nemen!

Bent u publiek verzekerd bij het UWV, dan moet u zieke werknemers in uw eigen bedrijf re-integreren zolang de arbeidsovereenkomst duurt (Spoor 1) – en buiten het eigen bedrijf zolang de loondoorbetalingsplicht bij ziekte duurt (Spoor 2). In de regel is dat twee jaar en bij een opgelegde loonsanctie drie jaar.

Bereid u tijdig voor op einde pensioencontract

Heeft u de pensioentoezegging aan uw werknemers ondergebracht bij een verzekeraar? In dat geval krijgt u op enig moment van deze verzekeraar bericht dat de uitvoeringsovereenkomst zal eindigen, bijvoorbeeld op 1 december aanstaande.

Overige tips

Bewaar bewijsstukken verbouwingskosten van uw woning!

Laat u uw woning verbouwen of onderhoud plegen aan uw eigen woning en sluit u daarvoor een hypothecaire lening af? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken van de verbouwingskosten goed bewaart (ten minste 30 jaar)!

Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen aantrekkelijk

Bent u opa en/of oma en hebt u veel (klein)kinderen? In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om elk jaar voor het bedrag van de jaarlijkse vrijstellingen bedragen aan hen schuldig te erkennen. Deze schuldigerkenningen moeten dan wel uiterlijk ten tijde van overlijden zijn voldaan, of zij moeten bij notariële akte worden bevestigd.
VMJ_footer
facebook linkedin