VMJ_header
Team-Van-Meel-en-Jonkers
Beste relatie,

Nog anderhalve maand en dan staat 2019 voor de deur. Zoals altijd brengt een nieuw jaar nieuwe regels met zich mee. In deze nieuwsbrief lichten wij de meest opvallende maatregels voor u uit.

Tips voor ondernemers

(Her)investeren of toch nog niet?

Wanneer u nog een herinvesteringsreserve heeft die dit jaar gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat er nog dit jaar wordt geïnvesteerd en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Desinvesteren of juist niet?

Heeft u voor uw investeringen investeringsaftrek genoten? Voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. U krijgt hiermee te maken als u voor een bedrijfsmiddel investeringsaftrek heeft geclaimd, maar u dit bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek had geclaimd.

Tips voor DGA

Vpb-tarieven verder omlaag

In de Prinsjesdagnieuwsbrief over de Belastingplannen 2019 berichtten wij u over de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb). Doordat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, is er € 1,9 miljard budget vrijgekomen dat in het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd. Een deel van dit budget wordt gebruikt om de Vpb-tarieven verder te verlagen dan in de Belastingplannen 2019 al was aangekondigd.

Tips voor werkgevers en werknemers

Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt 1,2% van het totale fiscale loon in 2018. U kunt deze ruimte in beginsel gebruiken voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, zoals een kerstpakket aan uw personeel of een eindejaarsuitkering. Toch wordt de vrije ruimte door veel werkgevers niet helemaal benut. Wilt u uw werknemers nog een extraatje doen, zonder dat u daar veel extra kosten aan heeft? Ga dan na of u hiervoor nog vrije ruimte te besteden heeft.

Hogere bijtelling voor elektrische auto van de zaak

Het rijden in een nul-emissieauto van de zaak is vanaf volgend jaar een stuk duurder. Dat komt doordat het bijtellingspercentage van 4% voor het privégebruik van auto’s zonder CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2019 niet meer van toepassing is op de volledige cataloguswaarde van de auto. Voor zover die waarde meer bedraagt dan € 50.000 geldt een bijtelling wegens privégebruik van 22%.
VMJ_footer
facebook linkedin