Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

9 april 2019

Handige tips – april 2019

Middelingsverzoek voortaan zonder berekening

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u in drie opeenvolgende kalenderjaren in totaal meer inkomstenbelasting heeft betaald, dan u zou hebben betaald als uw inkomen over die drie jaren gelijk zou zijn verdeeld. Als het verschil meer dan € 545 bedraagt, krijgt u het meerdere terug.

Let op

U kunt pas een beroep doen op de middelingsregeling als de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over alle drie jaren zijn opgelegd.

Vereenvoudiging

Vorig jaar is de middelingsregeling geëvalueerd. Daaruit bleek dat 85% van de mensen die in aanmerking komen voor toepassing van deze regeling, daarvan toch geen gebruik maken omdat zij de regeling te ingewikkeld vinden. De uitkomst van de evaluatie was aanleiding om de regeling te vereenvoudigen. Sinds 11 maart jl. is het daarom gemakkelijker geworden om een middelingsverzoek te doen. U hoeft namelijk geen berekening meer mee te sturen bij een middelingsverzoek. U moet alleen nog aangeven over welke drie aaneengesloten kalenderjaren de middeling moet plaatsvinden. De overige gegevens die nodig zijn voor het herberekenen van de belasting in het kader van middeling, zijn bij de Belastingdienst bekend.

Tip

Het is wel verstandig om de middelingsberekening te (laten) maken. Zo kunt u (laten) controleren of de berekening van de Belastingdienst klopt. In de volgende situaties is het raadzaam te (laten) boordelen of u recht heeft op teruggaaf van belasting op grond van de middelingsregeling:

  • na het afstuderen heeft u een vaste baan gekregen;
  • u heeft een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) ontvangen;
  • u bent de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken/uw onderneming;
  • u bent minder gaan werken of u heeft onbetaald verlof opgenomen.

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. De huurtoeslag wordt daardoor over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een geringe inkomensstijging leidt daardoor niet meer ineens tot het volledige verlies van de huurtoeslag.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers