Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

7 februari 2019

Tips voor de DGA – februari 2019

Box-2-tarief vanaf 2020 omhoog

Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 stapsgewijs omhoog. In 2020 gaat het tarief van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Een dividenduitkering uit uw eigen bv wordt vanaf 2020 dus een stuk duurder. Wellicht heeft u de mogelijkheid om nog dit jaar dividend uit te keren. Het box-2-tarief is in 2019 nog 25%.

Lagere Vpb-tarieven

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan stapsgewijs omlaag. Het oude 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 bedraagt dit jaar 19%. In 2020 gaat dit tarief naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Het toptarief voor belastbare winst boven € 200.000 blijft dit jaar 25%. In 2020 gaat dit tarief omlaag naar 22,55% en in 2021 naar 20,5%. De tariefsverlaging maakt het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud te vormen of een garantievoorziening.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Het is bovendien verstandig om te laten controleren of u over 2018 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien heeft uw bedrijf het beter gedaan dan u begin 2018 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers