Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

7 februari 2019

Tips voor de ondernemer – februari 2019

Vervanger Wet DBA komt pas in 2021

De vervanging van de Wet DBA loopt nog meer vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Maar het kabinet is zelf tot de conclusie gekomen dat deze maatregel mogelijk strijdig is met het EU-recht. Daarom worden nu ook alternatieven verkend. Dit betekent niet dat alle voorgenomen maatregelen worden uitgesteld tot 2021. De planning ziet er momenteel als volgt uit:

Planning en voortgang

  • Per 1 januari 2019 is in het Handboek Loonheffingen een verduidelijking van de gezagsverhouding opgenomen.
  • Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring krijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Naar verwachting is deze eind 2019 klaar.
  • De uitwerking van de maatregel voor zpp’ers met een laag tarief loopt vertraging op, o.a. vanwege de geconstateerde spanning met het Europees Recht. Voor deze maatregel wordt samen met die voor opt-out (keuze om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen) bij een hoog tarief in de eerste helft van 2019 een internetconsultatie gestart. Deze maatregel zal per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.
  • Er wordt onderzocht of de fictieve dienstbetrekkingen kunnen worden aangepast of dat zij kunnen vervallen. De fictieve dienstbetrekkingen hebben namelijk gedeeltelijk hetzelfde doel als de invoering van de arbeidsovereenkomst bij een laag tarief. Dit heeft betrekking op de fictieve dienstbetrekkingen, waarbij de voorwaarde geldt dat iemand langer dan een maand ten minste 40% van het minimumloon verdient.

Nieuw portaal van de Belastingdienst voor ondernemers

Sinds 3 januari kunt u gebruikmaken van een nieuw portaal van de Belastingdienst voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak, dan kunt u daar btw-aangifte doen en corrigeren. Ook kunt u daar een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen en uw rekeningnummer opgeven of wijzigen. U logt daarvoor in met uw DiGiD. In de loop van dit jaar kunnen ook andere ondernemers in Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte doen voor de btw, de loonheffingen en de vennootschapsbelasting. Zij kunnen dan inloggen met e-Herkenning.

Het nieuwe portaal werkt beter op tablets en smartphones dan het bestaande portaal voor ondernemers. U kunt bovendien uw aangifte tussendoor opslaan en altijd inzien. Het bestaande portaal blijft voorlopig nog wel in de lucht, maar zal op den duur worden vervangen door Mijn Belastingdienst Zakelijk.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers