Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

8 juni 2019

Tips voor de ondernemer – juni 2019

Stok achter de deur voor staatssecretaris – BSN uiterlijk 1 januari 2020 uit btw-nummer

In 2018 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat er geen wettelijke grondslag is voor het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De Belastingdienst moest dit zo snel mogelijk beëindigen, omdat dit kan leiden tot identiteitsfraude. Staatssecretaris Snel beloofde dat het BSN voor 1 januari 2020 uit het btw-identificatienummer van alle zelfstandigen wordt gehaald. Onlangs kreeg de staatsecretaris van de rechter een zetje in de rug om hier snel werk van te maken.

De zaak betreft een juriste die van de Belastingdienst eist dat het BSN (burgerservicenummer) uit haar btw-identificatienummer wordt gehaald en wordt vervangen door een andere cijfer- en/of lettercombinatie. Zij stelt dat dit per direct moet gebeuren vanwege de fraudegevoeligheid van het BSN. De Belastingdienst weigert dit. De rechter oordeelt dat de eis om per direct het BSN uit het btw-identificatienummer van de juriste te halen, niet kan worden toegewezen. De juriste onderbouwt niet waarom haar belang zwaarder moet wegen dan de heffingsbelangen van de staatssecretaris. Maar de Belastingdienst moet het BSN wel uiterlijk op 1 januari 2020 hebben verwijderd.

Tijdelijk nieuw btw-identificatienummer

Als de staatssecretaris zijn woord houdt, krijgt u het nieuwe btw-identificatienummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit nummer gebruiken op uw facturen en website. Het nieuwe btw-identificatienummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd.

De nieuwe personenvennootschappen komen er aan

De bestaande vormen van personenvennootschappen zijn niet meer van deze tijd. Daarom wordt al een hele tijd gezocht naar nieuwe vormen van personenvennootschappen die meer aansluiten bij deze tijd. De eerste stap daartoe is nu eindelijk gezet. Er is namelijk een conceptwetsvoorstel ‘Modernisering personenvennootschappen’ uitgebracht, waarop belangstellenden tot 31 mei j.l. konden reageren. Het conceptwetsvoorstel moderniseert de civielrechtelijke regels voor de huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv. Het doel van de nieuwe regels is dat er een regeling komt die u als ondernemer faciliteert. Daarnaast moeten de nieuwe regels zekerheid bieden aan het handelsverkeer en passende bescherming aan schuldeisers. De fiscale maatregelen, het overgangsrecht en de wijzigingen in de overige wetten zullen op een later moment nog volgen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, komen we hier zeker op terug.

 

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers