Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

11 juni 2019

Tips voor werkgever en werknemers – juni 2019

Wettelijk minimumloon jongeren per 1 juli fors omhoog 

De bedragen van het wettelijk minimumloon voor 18-jarigen t/m 21-jarigen gaan per 1 juli a.s. fors omhoog. Dit blijkt uit de gepubliceerde verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019. Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 krijgen 21-jarigen ruim 19% meer loon, 20-jarigen bijna 15,7%, 19-jarigen ruim 10,4% en 18-jarigen ruim 6,5% meer loon. U zult deze forse stijging van de loonkosten waarschijnlijk moeten doorberekenen in de vergoedingen voor uw producten en diensten. Ook zullen de sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën – voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon – evenredig stijgen. 

Eigenrisicodrager ZW moet werknemers na einde contract weer in dienst nemen!

 Bent u publiek verzekerd bij het UWV, dan moet u zieke werknemers in uw eigen bedrijf re-integreren zolang de arbeidsovereenkomst duurt (Spoor 1) – en buiten het eigen bedrijf zolang de loondoorbetalingsplicht bij ziekte duurt (Spoor 2). In de regel is dat twee jaar en bij een opgelegde loonsanctie drie jaar. Bent u eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW), dan heeft u de genoemde re-integratieplicht voor de ZW ook voor ex-werknemers ná het einde van het dienstverband. Het leek logisch dat van een ERD-ZW-werkgever bij een re-integratie Spoor 1 niet in redelijkheid kon worden verlangd om een ex-werknemer weer in dienst te moeten nemen in het kader van re-integratie. Dit bleek een misvatting; het UWV denkt daar anders over. ERD-ZW-werkgevers werden overstelpt met door het UWV opgelegde loonsancties, omdat zij zieke ex-werknemers niet opnieuw een (vast) contract aanboden. De minister van SZW is het eens met de handelwijze van het UWV.

Tip

Het aantal eigenrisicodragers ZW is de laatste jaren flink toegenomen, met name onder grote(re) uitzend- en payrollbedrijven. Payrollwerkgevers worden (mogelijk) vanaf 1 januari 2020 bij nieuwe overeenkomsten niet meer als ‘uitzendbedrijf’ aangemerkt door het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans.’ Maar afgezien daarvan maakt een verplichting om ex-werknemers in het kader van re-integratie na einde contract weer in dienst te nemen, het niet erg aantrekkelijk om ERD-ZW-werkgever te worden of te blijven. Daarom is het verstandig om uiterlijk in september 2019 af te wegen of u per 1 januari 2020 nog ERD-ZW-werkgever wilt blijven of worden. Deze re-integratieverplichting kan een reden zijn om terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

Bereid u tijdig voor op einde pensioencontract

Heeft u de pensioentoezegging aan uw werknemers ondergebracht bij een verzekeraar? In dat geval krijgt u op enig moment van deze verzekeraar bericht dat de uitvoeringsovereenkomst zal eindigen, bijvoorbeeld op 1 december aanstaande. U denkt dat duurt nog wel even, dus dat komt later wel. Maar wacht niet te lang met reageren. Als u op 1 december geen nieuwe uitvoeringsovereenkomst hebt gesloten, loopt u als werkgever een groot risico. De pensioentoezegging aan uw werknemers eindigt namelijk niet ook automatisch op 1 december. Als de toezegging na 1 december niet verzekerd is, bent u als werkgever zelf aansprakelijk voor bijvoorbeeld het uitkeren van een partnerpensioen.

Tip

Zorg ervoor dat u ruim voor de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst met uw verzekeraar (een andere mag ook) een nieuw contract hebt afgesloten. U bent namelijk als werkgever verplicht om uw pensioentoezegging buiten de onderneming te verzekeren.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers