Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

Kernwaarden > Algemene voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar ‘De algemene NBA-voorwaarden’, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.

NBAlogo

Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers