Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

24 augustus 2018

Eigenrisicodrager ZW: geef einde verzuimbegeleiding door

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW). De begeleiding van het ziekteverzuim heeft u dan geregeld via een contract met een arbodienst of een arbo-deskundige? Als die verzuimbegeleiding eindigt, weet dan dat u sinds 1 januari 2018 dit schriftelijk moet doorgeven aan de Belastingdienst en het UWV. De verzuimbegeleiding kan eindigen, omdat er bijvoorbeeld geen personeel meer in dienst is. U moet het eindigen van de verzuimbegeleiding per post doorgeven aan de Belastingdienst/Limburg/ERD, Postbus 4486, 6401 CZ Heerlen en per mail aan ERDZWControleteam@uwv.nl. U keert in dat geval terug naar de publieke verzekering en krijgt een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

 Let op

U moet de melding zelf doen. Wordt de melding gedaan door een andere partij, bijvoorbeeld uw administratiekantoor, dan doen de Belastingdienst en het UWV niets met die melding. U blijft dan ten onrechte eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Als u het eind van de verzuimbegeleiding niet of niet zelf doorgeeft, kunt u een boete krijgen van het UWV. Bovendien moet u de te weinig betaalde gedifferentieerde premie Whk alsnog betalen. U hoeft geen melding door te geven als u wisselt van bedrijfsarts of arbodienst.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers