Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

10 september 2019

Handige tips – september 2019

AOW-leeftijd minder snel omhoog

Begin juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar minder snel te laten stijgen. Dit vloeit voort uit het Pensioenakkoord. In 2020 en 2021 zal de AOW-leeftijd niet verder stijgen en daarna langzamer dan tot nu toe was bepaald. Vanaf 2025 bepaalt de levensverwachting weer de stijging van de AOW-leeftijd. Voor elk extra jaar levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. In een overzicht ziet de stijging van de AOW-leeftijd er de komende jaren als volgt uit:

JaarStijging nuStijging vanaf 2020Aantal maanden eerder AOW
201966 jaar en 4 maandenidem0
202066 jaar en 8 maanden66 jaar en 4 maanden4 maanden
202167 jaar66 jaar en 4 maanden8 maanden
202267 jaar en 3 maanden66 jaar en 7 maanden8 maanden
2023idem66 jaar en 10 maanden5 maanden
2024idem67 jaar3 maanden

Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!

Wordt u of uw partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Beoordeel dan of verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van beiden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunt u beiden de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. Iedere echtgenoot ontvangt dan bruto ruim € 400 per maand extra aan AOW. De keuze voor deze ongehuwden-AOW kan echter nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen, gecorrigeerd met een component voor het box-3-vermogen. De verhoging van de AOW-uitkering kan dus leiden tot een hoger verzamelinkomen en dus tot een hogere eigen bijdrage. Vindt u het lastig om zelf te beoordelen wat u het beste kunt doen, leg dit dan voor aan een fiscaal adviseur.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers