Tips overig – September 2021

Verdeling pensioenrechten lang na de echtscheiding

De verdeling van pensioenrechten vormt regelmatig een discussiepunt tussen ex-partners. Zo ook in de volgende opmerkelijke rechtszaak. In het echtscheidingsconvenant hebben beide ex-echtgenoten in 1986 afspraken gemaakt over de verdeling van alle goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren. Behalve over de pensioenrechten van de man. Verder hebben de ex-partners elkaar finale kwijting verleend. Dat wil zeggen dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Toch vordert de vrouw in 2013 alsnog haar deel van de pensioenrechten. De man verweert zich onder andere door een beroep te doen op de finale kwijting. Daarvan kan volgens de hoogste feitenrechter geen sprake zijn nu ten tijde van het opmaken van het convenant niet over de pensioenrechten is gesproken. Die maken dus geen deel uit van de afspraken uit het convenant. De rechter geeft het gelijk aan de vrouw.

‘Vergeten’ gemeenschappelijke goederen

De vrouw had haar vordering gebaseerd op een speciaal artikel in het Burgerlijk Wetboek dat de verdeling regelt van ‘vergeten’ gemeenschappelijke goederen. De verdeling van dergelijke goederen kan altijd worden gevorderd. Daarmee is er dus geen verjaringstermijn aan deze vordering gesteld.

Tip

Gaan u en uw partner uit elkaar. Bespreek dan bij het opmaken van een echtscheidingsconvenant ook de pensioenrechten en leg de afspraken vast. Zo voorkomt u onwenselijke latere verrassingen.