Algemene voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar ‘De algemene NBA-voorwaarden 2017’, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017 variant 1.

Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.