Accountancy

“Financiële waakhond en hulphond in één”

Ook op het gebied van accountancy gaat Van Meel & Jonkers graag een stapje verder dan de gemiddelde accountant. Vanuit onze kennis en ervaring nemen wij de financiële aangelegenheden bij onze klanten kritisch onder de loep. Wij inventariseren, analyseren en adviseren op basis van actuele feiten, kijken naar toekomstperspectieven en houden rekening met de zakelijke prioriteiten en ambities van de onderneming of instelling. Bij een dynamische economie hoort naar onze mening ook een brede en dynamische ondersteuning vanuit ons als accountant. Dat gaat wat ons betreft verder dan bijvoorbeeld alleen het opstellen van de jaarrekening en indienen van BTW-aangiften.

  • samenstellen van jaarrekeningen
  • beoordelen van jaarrekeningen
  • financiële analyse van ondernemingen
  • opzetten van interne administratieve organisaties
  • opstellen van tussentijdse rapportages
  • opstellen van begrotingen, budgetten en liquiditeitsprognoses
  • waardering van ondernemingen en aandelen
  • advisering inzake de interne organisatie
  • klankbord en vertrouwenspersoon voor ondernemers en bestuurders

“Ondernemen is inzicht creëren en overzicht behouden, wij helpen je daarbij.”

Drs. C.W.L.M. (Eric) van Meel AA
Directeur accountancy