Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

Eenmanszaken krijgen nieuw BTW-nummer

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest om het gebruik van het persoonlijke Burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van eenmanszaken. Dit zou in strijd zijn met de privacybescherming en het zou identiteitsfraude in de hand werken. Op voorspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen alle circa 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-nummer, zonder koppeling naar het BSN-nummer. Het klinkt als een kleine formele verandering, maar je moet als ondernemer wel een aantal acties ondernemen. Ik zet ze even voor je op een rijtje.

Een verplicht nummer

Het BTW-nummer is voor de meeste ondernemers niks meer en niks minder dan een ‘verplicht nummer’. Het staat standaard in hetzelfde rijtje vermeld als het KvK-nummer en Bankrekeningnummer van je bedrijf. Maar om de onderlinge communicatie tussen de Belastingdienst en het bedrijfsleven in goede banen te leiden is een aan het bedrijf gekoppelde identificatiecode – want dat is het BTW-nummer – absoluut noodzakelijk. Vandaar dat dit nummer een essentieel onderdeel is in de onderlinge communicatie me de fiscus en binnen de administratieve processen, facturatie en fiscale aangiften en financiële verslaglegging.

Wat verandert er en wat moet je doen?

Vanaf 1 januari 2020 blijf je uitsluitend voor de communicatie met de Belastingdienst je oude (huidige) – op jouw BSN-nummer gebaseerde – BTW-nummer gebruiken. Dat nummer heet vanaf die datum het ‘omzetbelastingnummer’. In alle andere on- en offline uitingen dien je als eenmanszaak het nieuwe BTW-nummer toe te passen. Denk onder meer aan vermelding op je website of webshop, op het briefpapier en digitale facturen. Informeer ook je boekhouder of accountant over het nieuwe BTW-nummer en vraag je zakelijke relaties (opdrachtgevers en leveranciers) om dit nieuwe nummer in hun administratie aan te passen.

Het zijn niet de meest ingrijpende en tijdrovende acties, maar mijn advies is om er wel op tijd werk van te maken. Mocht je hierbij wat deskundige hulp of advies kunnen gebruiken, neem dan zeker contact met mij of een van mijn collega’s op.

Verbeter je ondernemen

Wat wordt er verstaan onder goed ondernemerschap? Over welke specifieke kwaliteiten en karaktereigenschappen moet je beschikken om succesvol te kunnen ondernemen? Kun je ondernemen leren en zo ja, hoe en waar dan? Niet zelden krijg ik als accountant en adviseur/klankbord van ondernemers dit soort vragen. Het zijn lang niet altijd jonge, onervaren en startende ondernemers die zich onzeker voelen over de manier waarop zij ondernemen. Ik heb een aantal aandachtspunten om ‘je ondernemen’ te verbeteren.

Kernvaardigheden als basis

In zijn algemeenheid geldt dat je als ondernemer van alle markten thuis moet zijn. Je moet kunnen overtuigen en jezelf kunnen presenteren. Je moet over een stevige dosis doorzettingsvermogen en zelfdiscipline beschikken en verantwoording kunnen dragen voor alles wat je onderneemt. Zoals een goed vakman niet per definitie een goed ondernemer is, is dat ook omgekeerd het geval. Met andere woorden je hoeft niet uit te blinken in een bepaald beroep om succesvol ondernemer te zijn. Maar een ondernemer moet wel de juiste feeling hebben bij de markt waarin zijn/haar bedrijf actief is. Naast kennis van zaken, commerciële kwaliteiten, verkooptalent en gevoel voor zakelijke en financiële aangelegenheden, omvat ondernemerschap ook sociale vaardigheden. Denk aan het aansturen van personeel en het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers. Als je deze opsomming van competenties ziet zou de moed je als man of vrouw met ondernemersambities in de schoenen zakken. Dit is echter niet nodig, de meeste kernvaardigheden leer je veelal in de praktijk en er zijn tal van manieren om je ondernemen steeds verder te verbeteren.

Investeer in jezelf

Het is een gegeven dat je als ondernemer mee ontwikkelt met je bedrijf. Doe  je dit namelijk niet dan zal je onderneming ook niet verder groeien. Als kleine zelfstandige komen vrijwel alle taken bij jou op je bord en leef je vaak in de waan van de dag. Neem echter af en toe eens tijd om te investeren in je zelf om nieuwe inzichten te krijgen, meer kennis op te doen en zo ook een betere ondernemer te worden.

Zorg dat je er niet alleen voor staat

Heb je personeel, dan kun je steeds meer taken delegeren. De meest wenselijke situatie is dat je als ondernemer werkt ‘aan’ je bedrijf in plaats van ‘in’ je bedrijf. In die situatie maak je als ondernemer immers optimaal gebruik van jouw eigen kernkwaliteiten en je laat ook de anderen in jouw bedrijf dát doen waar ze goed in zijn. Dat geeft rust en zorgt voor voldoening. Bovendien houd je op die manier continu het overzicht op het hele reilen en zeilen binnen je bedrijf. Bijkomend voordeel is dat er dan ook ruimte ontstaat voor frisse ideeën, nieuwe innovaties en toekomstgericht beleid. Tijdens een persoonlijk gesprek leg ik graag uit hoe je die verbeterstappen kunt zetten. Naast accountant en bedrijfsadviseur ben ik bovenal ook zelf ondernemer. Ik weet dus uit eigen ervaring wat er bij ondernemen allemaal komt kijken. Doe er je voordeel mee!

Drs C.W.L.M. ( Eric ) van Meel
Accountant-administratieconsulent

Nieuw werkgeversportaal is grote stap vooruit

Bij Van Meel & Jonkers lopen we graag voorop als het gaat om optimalisering van de dienstverlening voor onze klanten. Het steeds verder digitaliseren van de administratieve processen is daar een mooi voorbeeld van. Op dat vlak maken wij deze zomer opnieuw een grote stap. Met de introductie van ons werkgeversportaal, ontwikkeld door Unit4, krijgen onze klanten direct toegang tot alle salarisgegevens van hun medewerkers. Uiteraard ga ik er samen met mijn collega’s voor zorgen dat iedere gebruiker van het werkgeversportaal precies weet wat de mogelijkheden zijn, hoe je in kunt loggen en wie binnen het bedrijf welke toegangsrechten krijgt. Hiermee maken wij voor het MKB, maar ook voor ons accountantskantoor, weer een grote efficiëntieslag.

Ondersteuning bij implementatie werkgeversportaal

Je bent er als werkgever en werknemer door de jaren heen zo vertrouwd mee geraakt dat het misschien even wennen wordt. Maandelijks leveren wij de loongerelateerde overzichten aan waaronder de salarisstroken. In de huidige situatie worden de salarisstroken vervolgens door de werkgever aan de medewerkers uitgedeeld of per post toegestuurd. Datzelfde gebeurde tot nu toe met de jaaropgave. Met de lancering van het Van Meel & Jonkers werkgeversportaal komt daar een einde aan. Je hebt als werkgever of loonadministrateur altijd en overal direct en volledig inzicht in de salarisdossiers van alle medewerkers, de kosten per werknemer en de totale loonkosten per maand of jaar. Via een persoonlijke login kan ook iedere medewerker zijn eigen salarisstroken en jaaropgave inzien, downloaden en uitprinten. Handig is ook dat de historie zorgvuldig wordt gearchiveerd waardoor de salarisgegevens en jaaropgaven van voorgaande jaren beschikbaar zijn. Vrijwel alle functionaliteiten zijn door Unit4 geautomatiseerd, maar vanuit onze expertise en persoonlijke betrokkenheid bij onze klanten kijken wij natuurlijk altijd mee of het portaal up-to-date is en of er op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt.

Beveiligde omgeving met gewaarborgde privacy

Uiteraard is er bij de ontwikkeling van het werkgeversportaal heel veel aandacht besteed aan de beveiliging van de digitale werkomgeving en alle gegevens die via die online omgeving geraadpleegd kunnen worden. Aansluitend op de in 2018 ingevoerde en aangescherpte AVG-wetgeving is ook de waarborging van de privacy 100% gegarandeerd. Alle gebruikers kunnen via een persoonlijke login alleen bij die informatie die voor hem of haar persoonlijk bestemd is. Al onze klanten worden bij de lancering van het werkgeversportaal zorgvuldig geïnformeerd over alle ins en outs en zijn er vragen dan zijn wij natuurlijk altijd beschikbaar om die zorgvuldig te beantwoorden.

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers