Tips voor ondernemers – september 2021

Coronakredieten ook voor herstelfase van uw bedrijf

Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar wist u dat deze kredieten ook ingezet kunnen worden in de herstelfase van uw bedrijf? Zo kunt u de kredieten ook gebruiken om te investeren in vaste activa, de heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van een leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn. 

Hogere garantiepercentages

De coronakredieten hebben hogere garantiepercentages dan normale kredieten. Dit betekent dat de overheid voor een groter deel garantstaat als u de lening niet kunt terugbetalen. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker krediet verstrekken. De financier doet nog wel een kredietbeoordeling om te zien of u het krediet financieel kunt dragen, maar voor kredieten tot € 250.000 kunnen financiers die beoordeling geautomatiseerd toepassen. Hierdoor kunt u sneller uitsluitsel krijgen over uw kredietaanvraag. Het Klein Corona Krediet en de Borgstellingsregeling MKB-C kunt u aanvragen bij banken en bij 22 non-bancaire financiers. De GO-C-regeling kunt u aanvragen bij banken. Momenteel wordt onderzocht of deze regeling ook kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.

Laat tijdig TVL Q1 2021 vaststellen

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval hebt u inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dient u een vaststellingsformulier in, waarin u de werkelijke omzet in het eerste kwartaal aangeeft. Dit formulier heeft de RVO al grotendeels ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Bent u het met de ingevulde gegevens eens, dan kunt u akkoord geven. Zo niet, dan past u de gegevens aan. U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om de aanvraag voor de definitieve vaststelling van TVL Q1 te doen. Maar let op, over de controle-protocollen TVL Q1 bestaat (vandaag 17-8-2021) nog geen overeenstemming tussen NBA en RVO.

Einde bijzonder uitstel van betaling in zicht

Hebt u betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen. Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021.

Betalingsregeling

De opgebouwde belastingschuld hoeft u niet meteen na 1 oktober a.s. af te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. De aflossingstermijn is verlengd naar maximaal 60 maanden. Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat u met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet! Er komt géén generieke kwijtschelding van belastingschulden.

In dit kader attenderen we u erop dat u de komende jaren meer invorderingsrente gaat betalen bij het aflossen van uw belastingschulden. Nu betaalt u tot het eind van het jaar vrijwel geen invorderingsrente (0,01%). Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage 1% en op 1 juli 2022 gaat het percentage verder omhoog naar 2%. Vervolgens wordt het percentage vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Kunt u uw belastingschulden eerder aflossen dan de uiterste termijn, dan bespaart u dus invorderingsrente.

Tip Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 oktober 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.