Tips voor de ondernemer – April 2023

Aanvraagloket gewijzigde TEK geopend

Om het mkb te ondersteunen is 2023 eenmalig een extra afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen ingevoerd. Op investeringen die uw onderneming in 2023 doet kan Op 21 maart 2023 opende RVO het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming energiekosten (TEK). Het aanvraagloket zou aanvankelijk pas opengaan nadat de Europese Commissie goedkeuring zou hebben verleend. Daarop is men teruggekomen, want de goedkeuring is er nog niet. U kunt de TEK nu wel alvast aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, maar het voorschot wordt pas uitbetaald als die goedkeuring er is. Het aanvraagloket sluit op 2 oktober 2023 om 17:00 uur. Hebt u een mkb-bedrijf waarvan de energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen (de energie-intensiteitseis), dan komt u voor de TEK in aanmerking. Er zijn na de publicatie van de eerste nieuwsbrief van 2023 wel enkele wijzigingen in de TEK-regeling doorgevoerd.

Wijzigingen

Het voorschotpercentage van de maximale vergoeding is verlaagd naar uiteindelijk 35%. Aanvankelijk werd het percentage verlaagd van 60% naar 50%, maar het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen verder gaan dalen. Door het voorschotpercentage verder te verlagen wordt het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk gehouden. Daarnaast zijn de definitieve modelprijzen vastgesteld. Voor 2022 op € 2,41 per m3 gas en op € 0,59 per kWh elektriciteit en voor 2023 op € 3,19 per m3 gas en op € 0,95 per kWh voor elektriciteit. De RVO berekent hiermee of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. U krijgt maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de modelprijs. De drempelprijs bedraagt € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

Tip

Wilt u weten of u voor de TEK-regeling in aanmerking komt? Controleer dan eerst aan de hand van de rekenvoorbeelden op de site van de RVO of u aan de energie-intensiteitseis voldoet.

Nieuwe rapportageverplichting digitale platformen

Exploitanten van een digitaal platform die in Nederland gevestigd zijn of Nederlandse gebruikers faciliteren, moeten sinds 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aanleveren bij de Belastingdienst over verkopers of verhuurders die via dit platform inkomsten verwerven. Dit volgt uit nieuwe EU-regelgeving (DAC7). Hebt u een dergelijk digitaal platform? In dat geval bent u begin 2024 voor het eerst rapportageplichtig over het kalenderjaar 2023. Doel hiervan is het vergroten van fiscale transparantie in de digitale economie. De gerapporteerde gegevens kunnen worden gebruikt voor zowel de inkomstenbelasting als de btw.

Welke platformen precies?

De rapportageverplichting geldt als u uw digitale platform ter beschikking stelt aan verkopers om commerciële activiteiten te verrichten. Het begrip commerciële activiteiten is ruim geformuleerd en omvat de verhuur van onroerende goederen, persoonlijke diensten, de verkoop van goederen, de verhuur van vervoermiddelen en beleggingsdiensten. Niet alle activiteiten op een platform vallen binnen de reikwijdte van DAC7. Uw platform valt in principe niet onder de rapportageverplichting als uw platform uitsluitend advertenties plaatst, gebruikers doorverwijst naar een platform of betalingen verwerkt.

Valt uw digitale platform binnen de reikwijdte van DAC7, dan moet u veel informatie van de verkopers op uw platform opvragen, verifiëren en vastleggen. Dit jaar betreft die informatie alleen de (transactie)gegevens van nieuwe verkopers. Vanaf 2024 bent u rapportageplichtig ten aanzien van de (transactie)gegevens van alle verkopers. Ook zult u doorlopend moeten controleren op relevante wijzigingen in omstandigheden. Dit heeft een flinke impact op uw organisatie. Zo moet u uitzoeken bij welke verkopers/verhuurders u gegevens moet opvragen en welke procedures en controles u in uw organisatie moet invoeren om aan deze nieuwe verplichting te voldoen.

Tip

Als uw organisatie onder de rapportageverplichting valt, zorg er dan voor dat u tijdig begint met het in kaart brengen van de verkopers en verhuurders die via uw platform inkomsten verwerven, en vraag tijdig bij hen de benodigde informatie op. Dan bent u begin volgend jaar helemaal klaar om uiterlijk 31 januari 2024 aan uw rapportageverplichting te voldoen. Niet voldoen aan deze verplichting leidt tot hoge boetes.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - April 2023