Tips voor de ondernemer – Augustus 2022

Subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers

Bent u een mkb-ondernemer met 2 tot 50 werknemers? Weet dan dat u hulp kunt krijgen bij het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van INretail, de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland biedt u een persoonlijk advies, een stappenplan en overzicht van leveranciers. U kunt vervolgens bij de RVO subsidie aanvragen, waarmee u advies kunt inwinnen en/of technologie aanschaffen. De subsidie vergoedt 50% van de offerte, tot maximaal € 2.500. Daarvan heeft maximaal € 500 betrekking op advies. Maak tijdig gebruik van deze subsidiekans. U kunt de subsidie nog tot en met 30 november 2022 aanvragen.

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2022 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk.

Aflossingsregeling coronabelastingschulden versoepeld

Heeft u als ondernemer tijdens de coronapandemie uitstel van betaling voor belastingschulden aangevraagd en gekregen? U zult dan vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden moeten gaan aflossen. Daarover ontvangt u bericht van de Belastingdienst. In de kern gezonde ondernemingen kunnen problemen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Daarom heeft het kabinet op twee punten het aflossingsbeleid versoepeld. Het wordt voor u mogelijk om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te gaan voldoen. En ondernemers met sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden kunnen gebruik maken van een incidentele betaalpauze. Als u in aanmerking wilt komen voor deze versoepelingen, moet u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Raadpleeg hierover uw adviseur.

Let op

Sinds 1 juli jl. is de invorderingsrente verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze rente gaat de komende tijd stapsgewijs omhoog naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - Augustus 2022