Tips voor werkgevers & werknemers – April 2023

Laadkosten en de bijtelling elektrische auto

Stel, uw werknemer gaat op vakantie met zijn of haar elektrische auto van de zaak. In het buitenland kan hij/zij de laadpas niet gebruiken. De vraag is of de door de werknemer betaalde laadkosten dan wel in mindering kunnen komen op de bijtelling voor privégebruik van de auto. Alleen de kosten voor privégebruik die de werknemer aan u betaalt komen in mindering op de bijtelling. Betalingen voor privégebruik van de auto die de werknemer aan anderen doet, mogen alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als het gaat om intermediaire kosten. Dit zijn kosten die voor uw rekening zijn, maar die de werknemer namens u heeft voorgeschoten. Toch kunnen de laadkosten, maar ook brandstofkosten en parkeer-,veer- en tolgelden onder de volgende voorwaarden als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering komen:

  • Voordat de werknemer met vakantie gaat, spreekt u af dat hij of zij de betaling van de laadkosten voor of namens u doet.
  • Uw werknemer specificeert de (omvang van de) kosten voor u.
  • U merkt deze betaling aan als eigen bijdrage voor privégebruik van de auto.
  • U vergoedt de betaling niet, maar brengt deze in mindering op de bijtelling. 

Let op

Deze voorwaarden moet u schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld een autoreglement of (een aanvulling op) de arbeidsovereenkomst.

Lastenverhoging op komst door invoering minimumuurloon

Mensen met een fulltime werkweek werken doorgaans 36 of 38 uur. Bij andere werkgevers is fulltime nog 40 uur. Het minimumloon per maand voor deze werknemers verschilt echter niet, waardoor iemand die 40 uur fulltime werkt een lager uurloon heeft dan een werknemer die minder uren fulltime werkt. Hieraan komt vanaf 1 januari 2024 een einde. De Eerste Kamer heeft namelijk onlangs ingestemd met de invoering van een het minimumuurloon. Het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. De werknemers die meer dan 36 uur fulltime werken, gaan er op vooruit. Uitvoerders (zoals de arbeidsinspectie) kunnen hierdoor ook beter controleren en handhaven.

Lastenverhoging

Bij de overgang naar een minimumuurloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Het uurloon voor een werknemer die het wettelijk minimumloon (WML) verdient en een 38-urige werkweek heeft, gaat volgend jaar met 5,5% omhoog. Een werknemer die het WML verdient en een 40-urige werkweek heeft, zal dan ruim 11% in salaris omhoog gaan. Deze verhoging, die volgt op de bijzondere verhoging van 10,15% per 1 januari dit jaar, leidt dan ook tot nog meer lastenverhoging voor u als werkgever. Vooral in het mkb zal dit economische gevolgen hebben. Bij de aanname van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is daarom een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn voor het mkb. Mochten die er komen, dan komen we hier uiteraard op terug.

Andere blogs van Tips voor werkgevers & werknemers - April 2023