Handige tips – november 2019

In 2020 minder eigenwoningforfait bijtellen en minder rente aftrekken

Het eigenwoningforfait gaat in 2020 omlaag. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.080.000*) bedraagt het forfait 0,60% (in 2019: 0,65%) over de WOZ-waarde. Daarboven blijft het forfait 2,35% over de WOZ-waarde boven € 1.080.000.

*) Dit is de WOZ-waarde in 2019 die nog moet worden geïndexeerd voor 2020.

Afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek heeft, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgeschaft. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3% verlaagd. In 2019 is de aftrek dus beperkt tot 96 2/3%. In 2020 wordt de aftrek beperkt tot 93 1/3%.

Minder hypotheekrenteaftrek
Volgend jaar zijn er nog maar twee schijven in de loon- en inkomstenbelasting: een van 37,35% en een van 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Dit beginpunt van de tweede schijf wijzigt niet tot en met 2021. Het kabinet houdt wel vast aan de vorig jaar aangenomen afbouw van aftrekposten in hoogste belastingschijf. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval is de hypotheekrente in 2020 nog aftrekbaar tegen een tarief van 46% (In 2019 is dat nog: 49%).

Tip
U mag in 2019 de hypotheekrente over de periode 1 januari tot 1 juli 2020 vooruitbetalen en in 2019 in aftrek brengen. Doe dit wel in overleg met uw bank. Er zijn banken die hier niet aan meewerken. Als het kan, laat dan de vooruitbetaling schriftelijk vastleggen. U heeft dan tegenover de Belastingdienst een bewijs van betaling.

Anticipeer op minder kostenaftrek

Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie. De afbouw vindt plaats met 3% per jaar, totdat een aftrek tegen een tarief van 37,05% is bereikt. Dit jaar heeft u nog aftrek tegen 51,75% aftrek. Het heeft dus zin om aftrekposten naar voren te halen door extra giften te doen aan een goed doel of door uw alimentatieverplichting af te kopen. Laat u adviseren wat uw mogelijkheden zijn.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet voor lijfrentepremies en premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Tijdig lijfrentepremie betalen

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2019 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2019 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer mogelijk om na afloop van het jaar de lijfrentepremie te betalen en dan de aftrek terug te wentelen naar het voorafgaande jaar.