Het coronavirus: hoe ga je daar als onderneming/werkgever mee om?

Ook Nederland wordt hard getroffen door het coronavirus. Voor ondernemers is er hierdoor vrij plotseling een onzekere tijd aangebroken. Hoe lang gaat het duren en welke maatregelen worden er nog meer genomen de komende weken om het virus in te dammen? Dat zijn de vragen die spelen bij iedere ondernemer. De omzet van veel ondernemers daalt, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Hoe ga je als onderneming/werkgever hiermee om?

Werktijdverkorting

De werktijdverkorting kan voor ondernemers dé oplossing zijn bij tijdelijke omzetdaling door het virus. Als er minder werk is kunnen werkgevers in sommige gevallen van overmacht, zoals nu het geval is met het coronavirus, de werktijd van hun werknemers verkorten. Deze regeling beschermt ondernemingen die getroffen zijn door het coronavirus.

De werkgever dient voor de werktijdverkorting een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zodra de werkgever de vergunning ontvangen heeft kan hij voor zijn werknemers voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. De vermindering van de werkzaamheden dient tijdelijk te zijn en dient tenminste 2 en maximaal 24 kalenderweken in beslag te nemen, daarnaast kan tenminste 20 procent van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet worden benut. De werkgever kan alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor hij een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten is dit niet mogelijk.

Let wel: Ontheffing wordt niet verleend over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen. Indien er minder werk is voor het personeel van jouw onderneming is het derhalve zaak om zo’n vergunning zo snel mogelijk aan te vragen.

Uitstel van betaling

Verder kunnen ondernemers, die aan kunnen tonen dat ze financiële problemen hebben door het coronavirus, uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Daarnaast kunnen ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen door het coronavirus, de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet ondernemers helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Naar verwachting zal deze maatregel binnen twee weken actief zijn.

Besluit bijstandverlening

Voor ZZP-ers is de overheid aan het kijken of de regels voor het in aanmerking komen voor BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) versoepelt kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover vanzelfsprekend verder berichten.

Vragen?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van werktijdverkorting of uitstel van betaling? Neem dan contact met ons op!