Maatregelen binnen Van Meel & Jonkers i.v.m. coronacrisis

Aanlevering administratiebescheiden Btw aangifte 1e kwartaal 2020:

Om verdere besmetting met het virus te voorkomen zijn er diverse maatregelen genomen door de overheid om dit te beperken. Wij als organisatie werken hier uiteraard aan mee en proberen daarom het directe klantcontact zoveel mogelijk te beperken. Daarom willen wij jullie vragen om de administratiebescheiden zoveel waar mogelijk digitaal aan te leveren. Dit kan door deze gegevens te mailen naar het bij jullie bekend e-mailadres van een desbetreffende collega. Als digitaal aanleveren niet mogelijk is, is het mogelijk dit af te geven op ons kantoor. Graag dan wel de vraag de, inmiddels gebruikelijke, 1,5 meter afstand te bewaren.

Crisiswerkzaamheden versus ‘normale’ werkzaamheden:

Momenteel draaien we binnen onze organisatie overuren om al onze klanten te kunnen helpen. Hierdoor kan het helaas voor komen dat ons normale werk, wat niet direct met het coronavirus te maken heeft, wat langer blijft liggen. Wij hopen op je begrip.

Tot slot wensen wij iedereen veel sterkte in deze onwerkelijke tijd. Blijf positief!