Overige tips – september 2021

Zonder testament uw zaken goed regelen

Als u overlijdt en u hebt geen testament laten opmaken, worden volgens de wettelijke verdeling alle bezittingen en schulden van uw nalatenschap automatisch aan uw partner toebedeeld. Hebt u kinderen, dan krijgen zij niet-opeisbare vorderingen op uw partner ter grootte van hun erfdelen. Deze vorderingen worden voor de erfbelasting gewaardeerd. Over de waarde moet dan al wel erfbelasting worden betaald. Pas na het overlijden van uw partner wordt de schuld die hij of zij heeft aan uw kinderen, alsnog verrekend in zijn/haar nalatenschap. Vaak worden deze vorderingen niet vastgesteld. Toch is het verstandig om in dat geval de omvang van de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen alsnog vast te stellen. De basis hiervoor is de waarde van de woning in het economisch verkeer en de andere bezittingen en schulden. Zo weten de kinderen waar ze na het overlijden van de langstlevende partner nog recht op hebben. De aangifte erfbelasting (als die gedaan is) kan daarbij als leidraad dienen.

Het belang van de verklaring van erfrecht

Als er geen testament is opgemaakt, is bij overlijden vaak ook geen verklaring van erfrecht afgegeven waarin de erfgenamen zijn vastgelegd. De woning staat bij het Kadaster ook vaak nog steeds op naam van de overledene en zijn of haar partner. Is dat bij uw overlijden het geval, dan zullen uw erfgenamen hier in de praktijk weinig van merken, maar stel dat uw partner de woning wil gaan verkopen? Om de woning te kunnen verkopen, moet uw partner enig eigenaar zijn. Als de notaris bij uw overlijden gevraagd was om een verklaring van erfrecht af te geven, had hij/zij de woning bij het Kadaster op naam van uw partner kunnen stellen. Als dat niet het geval is, zal dit alsnog bij de verkoop van de woning in orde gemaakt moeten worden, waardoor de verkoop wordt vertraagd.