Tips voor de ondernemer – april 2021

Meer TVL

Eerder dit jaar schreven we al over de verlenging en enkele verruimingen in de TVL-regeling. Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt. De vergoedingen in de TVL-regeling gaan verder omhoog voor het eerste (Q1) en tweede (Q2) kwartaal van 2021.

Ben je een MKB-ondernemer (maximaal 250 medewerkers)? In dat geval wordt het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming verhoogd van € 330.000 naar € 550.000. Heb je een grotere onderneming, dan gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van € 400.000 naar € 600.000. Je kunt tot en met 18 mei 2021 bij RVO.nl TVL aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1).

Vanaf het tweede kwartaal (Q2) wordt het subsidiepercentage van de TVL-regeling verhoogd van 85% naar 100%. De aanvragen voor het tweede kwartaal kunnen waarschijnlijk worden ingediend vanaf de tweede helft van mei tot 31 juli 2021.

eHerkenning niveau 3

Sinds 12 april jl. heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL Q1. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) blijft het mogelijk om in te loggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+. Je kunt hierdoor de aanvraag inzien en reageren op het vaststellingsverzoek. Voor de aanvragers met DigiD en eHerkenning 3 of hoger is er niets veranderd.

TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit

De SBI-code is steeds de basis geweest waarop werd beoordeeld of je in aanmerking kon komen voor de TVL-regeling. Daarin is het beleid gewijzigd. Als je feitelijke activiteiten op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, dan kan je namelijk vanaf het eerste kwartaal van 2021 op basis daarvan TVL of een hogere TVL krijgen.

Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je hoofdactiviteit feitelijk een andere is dan die uit de SBI-code in het Handelsregister blijkt. De wijziging die hiervoor in de TVL-regeling moet worden doorgevoerd, is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Zodra de goedkeuring er is, zal het RVO het gewijzigde beleid toepassen in de bezwaarprocedures op dit punt over het eerste kwartaal 2021(Q1).

Staatssecretaris Keijzer geeft wel aan dat bekeken wordt of het gewijzigde uitgangspunt in de TVL voor het tweede kwartaal (Q2) al in de aanvraagprocedure kan worden verwerkt. Maar heb je bezwaar gemaakt op dit punt over het eerste kwartaal en gelijk gekregen, dan wordt dit automatisch verwerkt in je aanvraag over het tweede kwartaal.