Tips voor de DGA – april 2021

Selectief betalen na faillissementsaanvraag. Mag dat?

Een bv in zwaar weer dient een verzoek tot faillietverklaring in. Het faillissement wordt vijf weken later uitgesproken en er wordt een curator benoemd. Tussentijds zijn bepaalde schuldeisers wel betaald, maar andere niet. Mag dat?

Ja, in sommige gevallen mag dat, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak stelt de curator dat het bestuur van de bv bij de betaling onrechtmatig heeft gehandeld. De Hoge Raad beslist dat een bestuurder van een bv niet aansprakelijk is om de enkele reden dat het bestuur het faillissement van de bv heeft aangevraagd – en vervolgens sommige schuldeisers wel betaalt en andere niet. Daar is meer voor nodig; er moet sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt.

Persoonlijk ernstig verwijt

Bij een persoonlijk ernstig verwijt moet je denken aan samenspanning tussen de betrokken bestuurder en de betaalde schuldeiser. Dit met het doel om die schuldeiser boven andere schuldeisers te bevoordelen. Vaak is dat een betaling die wordt gedaan aan een vennootschap, waarbij de bestuurder direct of indirect persoonlijk voordeel heeft. De vraag of er wel of niet selectief mag worden betaald voorafgaand aan een faillissement, moet genuanceerd worden bekeken. Selectieve betaling is derhalve wel mogelijk maar het uitgangspunt is dat dit wel in het belang van de vennootschap moet zijn..

Laat u informeren

In deze bijzondere uitspraak ging het om een betaling aan een niet verbonden vennootschap. De bijzonderheid in deze casus was dat er sprake was van een aandeelhoudersgeschil, dat nog kon worden opgelost. In dat geval had het faillissementsverzoek kunnen worden ingetrokken. Kortom, het blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om als bestuur van een onderneming in zwaar weer goed te weten wat wel mag en wat niet. En zoals altijd zijn de omstandigheden van het geval bepalend!

Voorkom aansprakelijkheid bij turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om een bv, stichting of andere rechtspersoon te liquideren. Er volgt geen vereffeningsfase na het ontbindingsbesluit. De belangrijkste voorwaarde waaraan je moet voldoen, is dat er geen baten meer mogen zijn. De ontbinding vindt plaats door middel van een besluit door de algemene vergadering (van aandeelhouders). De vereffening, die bij een gewone liquidatie volgt op de ontbinding, kan achterwege blijven. Omdat er geen baten meer zijn, heeft de vereffening immers geen zin.

Toch nog baten

Voer je als bestuurder/aandeelhouder een turboliquidatie uit terwijl er toch nog baten zijn? Dan kan je onder omstandigheden een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Je kunt in dat geval aansprakelijk zijn voor de schade die de onbetaalde schuldeiser als gevolg van een turboliquidatie lijdt. Dit risico bestaat als er voor een turboliquidatie is gekozen terwijl er wel (potentiële) baten aanwezig zijn.

Aandachtspunten

Indien je een turboliquidatie overweegt, schenk dan aandacht aan de volgende zaken:

  • beëindig alle contracten;
  • overtuig je ervan dat op datum besluit ontbinding geen potentiële baten aanwezig zijn;
  • stel de jaarrekening op over het laatste boekjaar en deponeer deze tijdig;
  • maak een eindbalans op per ontbindingsdatum;
  • bewaar de administratie van je bv tenminste 7 jaar.