Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

8 april 2019

Tips voor de DGA – april 2019

Terugdringen buitensporig lenen bij de eigen bv stapje dichterbij 

Bij de Belastingplannen voor 2019 kondigde het kabinet ook aan in het voorjaar van 2019 met nieuwe wetgeving te komen om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om deze wetgeving tot stand te brengen. Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen bij de eigen bv van meer dan € 500.000 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. De maatregel moet in werking treden vanaf 1 januari 2022. U wordt daarmee de tijd gegund om uw schulden aan uw eigen bv terug te brengen tot een bedrag onder de € 500.000.

Nieuwe en bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv van u en uw partner gezamenlijk tellen niet mee voor het overschrijden van de grens van € 500.000. Een belangrijke extra eis geldt echter voor nieuwe (na 31 december 2021) eigenwoningschulden bij uw eigen bv. Daarvoor wordt namelijk als extra voorwaarde gesteld dat u een recht van hypotheek verstrekt aan uw bv. Dat betekent dus extra kosten, want daarvoor moet u naar de notaris.

Let op

Heeft een bank al een eerste hypotheek op uw woning? In dat geval zal de bank als eerste hypotheekverstrekker met de tweede hypotheekverstrekking moeten instemmen. De kans dat een bank hiermee instemt, is klein.

Belast box-2-inkomen

Leent u meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit wil zeggen dat er over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit aanmerkelijkbelangtarief wordt de komende jaren in twee stappen verhoogd: naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021.

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv

Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank. U krijgt een regresvordering op uw bv als de bank de borgstelling heeft ingeroepen en u de schuld van de bv heeft voldaan. De bv kan u die vordering niet betalen, anders had de bank immers geen beroep op u gedaan. U wilt daarom het verlies op de regresvordering vervolgens in aftrek brengen op uw inkomen. Maar dat kan alleen als de borgstellingsovereenkomst die u met uw bv bent aangegaan, zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid blijkt onder meer uit een redelijke vergoeding voor het risico dat u loopt als borgsteller. Dit is de vergoeding die een onafhankelijke derde zou eisen als hij hetzelfde risico zou lopen als u.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers