Aangifte inkomstenbelasting 2021 – Dit zijn zaken om rekening mee te houden

Vanaf 1 maart dit jaar kan de aangifte inkomstenbelasting 2021 worden ingevuld. De Belastingdienst maakt het je gemakkelijk door de informatie die bij hen reeds bekend is alvast op de aangifte in te vullen. Dat scheelt weliswaar wat tijd bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting, maar het advies van mij en mijn collega-belastingadviseurs bij Van Meel & Jonkers is om alles wat reeds door de fiscus voor jou is ingevuld goed te controleren. Het is namelijk zo dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid en volledigheid van de ingediende aangiften. Naast dit advies zijn er nog een aantal zaken waar ik je voor het invullen van je IB-aangifte 2021 op wil wijzen.

Check-check, dubbelcheck

Dat de Belastingdienst de bij hen bekende informatie alvast heeft ingevuld op jouw aangiften inkomstenbelasting lijkt handiger dan het in werkelijkheid is. Je dient namelijk zelf alles heel kritisch te checken en waar nodig te corrigeren. Bovendien zijn er tal van aftrekposten – zoals persoonsgebonden aftrek – die niet door de Belastingdienst kunnen worden ingevuld, simpelweg omdat die informatie niet bij hen voorhanden is. Ook staan bij het aangaan van een nieuwe hypotheek voor de eigen woning niet alle aftrekbare kosten al vooraf op de digitale aangifte ingevuld. Al deze persoonlijke en variabele informatie dien je dus zelf of door een belastingadviseur in te (laten) vullen.

Interessante aftrekposten

Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting is feitelijk elk jaar weer een invuloefening van inkomsten en aftrekposten. De gegevens hiervoor kunnen veelal worden overgenomen van de jaaropgaven die je van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioenfonds, hypotheekverstrekker en bank aan het begin van elk nieuw jaar ontvangt en die betrekking hebben op het afgesloten kalenderjaar daarvoor. Buiten deze gegevens zijn er echter altijd nog extra aandachtspunten die verband houden met tussentijdse veranderingen in jouw persoonlijke situatie of fiscale wetswijzigingen. Juist op dat soort punten kan een belastingadviseur jou attent maken. Denk bijvoorbeeld aan de extra aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen, zoals musea, theater en monumentenzorg? Mits het goede doel voorkomt in het ANBI-register van de Belastingdienst mag je in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, met een maximum van 1.250 euro. Dit is zo maar één van de fiscale voordelen die je zonder advies van een belastingadviseur aan je neus voorbij zou kunnen laten gaan en zo zijn er nog een aantal.

Wat te doen met het Box 3 vermogen?

Zoals je wellicht hebt vernomen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de in box 3 geheven belasting in strijd is met internationale verdragen. De huidige software voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 heeft met deze uitspraak nog geen rekening gehouden. Heb jij box 3 vermogen dan dien je  conform de huidige wetgeving net als voorgaande jaren het vermogen in box 3 aan te geven. De belastingdienst zal de aangifte pas definitief vaststellen wanneer bij hen de software is aangepast. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw voorlopige aanslag wordt opgelegd met box 3 vermogen of dat de definitieve aanslag later wordt vastgesteld dan 1 juli 2022. Het is zaak om de opgelegde aanslag goed te checken en vergeet niet om tijdig bezwaar te maken indien de aanslag met box 3 vermogen wordt opgelegd.

Extra aandachtspunten voor ondernemers

Ter stimulering van klimaatvriendelijke initiatieven is er in 2021 nog steeds een verlaagde bijtelling van privégebruik van  auto’s met 0 gram stikstofuitstoot. Doordat de elektrische auto steeds populairder wordt, is echter de verlaagde bijtelling ten opzichte van 2020 verhoogd van 8% naar 12%. Voor alle andere auto’s is de fiscale bijtelling voor 2021 met 22% onveranderd gebleven. Ook is het bedrag voor de zelfstandigenaftrek verlaagd naar 6.670 euro, met een maximum van 43% belastingvoordeel. De voorwaarden waaraan je als ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek zijn verder hetzelfde gebleven. Tot slot is het inkomen uit ‘aanmerkelijk belang in box 2 vanaf 2021 niet meer met 26,25% maar met 26,9% inkomstenbelasting belast.

Versoepeling urenregistratie vanwege COVID-19

Als laatste punt van aandacht voor ondernemers stip ik nog graag de versoepeling van het urencriterium in verband met COVID-19 aan. Normaliter dien je elk jaar minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteed te hebben om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. Door de versoepeling mag een ondernemer voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021 er vanuit gaan dat hij 24 uur per week aan zijn onderneming heeft besteed ook als hij deze uren niet daadwerkelijk heeft besteed.

Hulp nodig bij je aangifte inkomstenbelasting?

Hoewel dit nog maar een globale opsomming is van zaken waar je bij het invullen van de inkomstenbelasting 2021 rekening mee moet houden, kan ik mij voorstellen dat het een aantal vragen oproept. Schroom niet, leg je vraag aan ons voor of schakel onze hulp in bij het zorgvuldig en volledig indienen van uw IB-aangifte. Van Meel & Jonkers is jou graag van dienst!

Andere blogs van Aangifte inkomstenbelasting 2021 - Dit zijn zaken om rekening mee te houden