Overige tips – Februari 2022

1. Box-3-heffing over werkelijk rendement

Eind vorig jaar deed de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak over de box-3-heffing. Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is. Daarom heeft de Hoge Raad voor de jaren 2017 en 2018 beslist dat alleen het werkelijke rendement in de box-3- heffing mag worden betrokken.

Wat zijn de gevolgen?

De uitspraak van de Hoge Raad heeft niet alleen gevolgen voor de jaren 2017 en 2018, maar ook voor de jaren erna. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat deze maand duidelijk wordt hoe de Belastingdienst uitvoering zal geven aan de hersteloperatie. Ook geeft hij aan dat momenteel wordt onderzocht of de wetgeving toch eerder kan worden aangepast dan in 2025, zoals was aangekondigd in het coalitieakkoord. Hierdoor zal een box-3-heffing op basis van het werkelijk rendement eerder in werking treden.

2. STAP-budget stap dichterbij

Dit jaar vervangt het zogenoemde STAP-budget de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen. Daarmee kunt u verder ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. De scholingsactiviteiten die hiervoor kwalificeren komen in het STAP-scholingsregister te staan. U kunt het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Dat kan één keer per jaar. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het bedrag rechtstreeks aan de opleider. Het STAP-loket start per 1 maart 2022. Tot die tijd bent u voor de financiering van uw scholingsactiviteiten aangewezen op de mogelijkheden bij uw werkgever, sector of bijvoorbeeld de regeling ‘NL leert door’.

Andere blogs van Overige tips - Februari 2022