Tips voor alle belastingbetalers – December 2021

1. Verlaging eigenwoningforfait en minder renteaftrek

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt verlaagd van 0,50% naar 0,45% in 2022. Hebt u een woning met een WOZ-waarde van € 1.110.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. U bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.110.000. Ook in 2022 wordt de aftrek van hypotheekrente verder beperkt als u inkomen hebt dat in de hoogste belastingschijf wordt belast (in 2022 vanaf € 69.398). U kunt de rente dan nog aftrekken tegen een tarief van 40% (nu: 43%).

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3% verlaagd. Dit jaar is de aftrek beperkt tot 90%. In 2022 wordt de aftrek beperkt tot 86 2/3%. Houd hiermee rekening.

2. Tariefverlaging maar opnieuw minder kostenaftrek

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief is nu nog van toepassing op een inkomen vanaf € 68.507. Volgend jaar begint de tweede schijf bij een inkomen van € 69.398.

In 2022 worden opnieuw de aftrekposten in deze hoogste belastingschijf verder beperkt. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval zijn eventuele aftrekposten, zoals betaalde alimentatie en ziektekosten nog tegen een tarief van 40% (nu: 43%) aftrekbaar.

Let op

De aftrekbeperking geldt niet voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies.

Andere blogs van Tips voor alle belastingbetalers - December 2021