Tips voor de DGA – December 2021

1. Anticipeer op verlenging eerste tariefschijf

U gaat in 2022 waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen over uw winst dan in 2021. In 2022 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (15%) namelijk verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000. Het hoge Vpb-tarief (nu 25%) in de tweede schijf gaat volgend jaar omhoog naar 25,8%. Aanvankelijk zou het hoge Vpb-tarief niet wijzigen.

Tip

Hebt u meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? In dat geval kan het interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage Vpb-tarief van 15% geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kunt u per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

2. Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven.

Met ingang van 2022 worden echter verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, waarbij ieder jaar maximaal € 1 miljoen verrekend kan worden en het meerdere voor 50%. Dankzij overgangsrecht worden alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

3. Langer laag gebruikelijk loon innovatieve start-up

Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. U moet hiervoor een S&O-verklaring hebben en maximaal 5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebben gehad. Deze regeling zou eind 2021 vervallen, maar wordt nu toch eenmalig verlengd tot 1 januari 2023. Dan komt de regeling te vervallen, tenzij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regeling positief heeft geëvalueerd.

4. Beperking verrekening voorheffingen

Nederlandse vennootschappen die onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Maakt u verlies, dan krijgt u de betaalde voorheffingen terugbetaald. Buitenlandse vennootschappen konden in dit geval geen teruggave krijgen, maar sinds kort is deze ongelijkheid onder voorwaarden weggenomen. Toch is voorgesteld om vanaf 1 januari 2022 de verrekening van voorheffingen met verschuldigde Vpb te beperken voor alle Vpb-plichtigen. De beperking houdt in dat uw bv de voorheffingen kan verrekenen met maximaal in een jaar verschuldigde Vpb. De niet-verrekende voorheffingen kan uw bv onbeperkt doorschuiven naar latere jaren. Lijdt uw bv verlies? In dat geval betaalt uw bv geen Vpb, dus is verrekening van voorheffingen dan niet mogelijk.

Andere blogs van Tips voor de DGA - December 2021