Tips voor de ondernemer – April 2022

Laat periodiek uw fiscale oudedagsreserve beoordelen

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is in het leven geroepen om u als zelfstandig ondernemer de mogelijkheid te bieden een pensioen op te bouwen dat ‘evenwaardig’ is aan dat van werknemers. Dit doel van de FOR moet uiteindelijk vorm krijgen in een af te sluiten lijfrente. Deze lijfrente kunt u bedingen bij een verzekeringsmaatschappij of een bancaire instelling. Het onderbrengen van de FOR in een verzekerde dan wel bancaire lijfrente houdt dus in dat u voor voldoende liquide middelen moet zorgen om de koopsom aan de verzekeraar of bankinstelling te kunnen betalen. Het is daarom belangrijk dat u gedurende de opbouwfase van de FOR voldoende middelen reserveert. Overleg met uw adviseur of het zinvol is om aan de FOR te doteren. En zo ja, laat uw adviseur daarna periodiek de dekking van de opgebouwde FOR beoordelen. Misschien is het beter om tussentijds (gedeeltelijk) af te storten.

Verblijfskosten eigen rijders verhoogd

Bent u zelfstandig transportondernemer en rijdt u zelf op uw vrachtwagen? Dan kunt u als eigen rijder mogelijk gebruikmaken van een regeling voor uw verblijfskosten. Maakt u meerdaagse internationale ritten of maakt u op meer dagen internationale ritten, dan mag u – onder voorwaarden – voor uw verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van uw winst brengen. Het vaste bedrag hiervoor is verhoogd van € 39,50 naar € 41,50 per gereden dag in 2022.

Geen bewijsstukken

Maakt u gebruik van deze regeling, dan hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren. Kiest u voor aftrek van de werkelijke verblijfskosten? Dan moet u aannemelijk maken dat die kosten het vaste bedrag per gereden dag overstijgen. U moet dan dus wel de bewijsstukken bewaren.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - April 2022