Tips voor werkgevers & werknemers – April 2022

Bij tijdelijke uren uitbreiding tot 2023 lage WW-premie

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het gewijzigde (juiste) standpunt houdt in dat zolang de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen, of er geen aparte arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, er geen sprake is van een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst. De lage WW-premie blijft dan van toepassing. Het gewijzigde standpunt geldt voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Wat te doen met al betaalde premies

Hebt u in bovenstaande situatie in 2020 en 2021 de hoge WW-premie betaald, dan kunt u de te veel betaalde premie terugkrijgen door de aangiften loonheffing over 2020 en 2021 te corrigeren. Vanaf 2023 wordt de regeling aangepast. Met een extra voorwaarde wordt geregeld dat voor arbeidsovereenkomsten waarin meer dan één arbeidsomvang is overeengekomen, de hoge WW-premie geldt vanaf het moment dat u en uw werknemer deze meerdere arbeidsomvangen met elkaar bent overeengekomen.

Maatregelen Pensioenakkoord vragen nu al volop uw aandacht

We staan aan de vooravond van de grootste wijzigingsoperatie op pensioengebied van de laatste jaren: de uitvoering van het Pensioenakkoord. Deze maatregelen worden pas met ingang van 1 januari 2023 ingevoerd, maar vragen nu al de aandacht van u en uw werknemers. Het verleden heeft aangetoond dat het wijzigen van een pensioenregeling de welbewuste instemming van werknemers vraagt. Het is daarom van belang dat u als werkgever tijdig het gesprek met uw werknemers aangaat en dat u hen daarbij duidelijk informeert over de gevolgen van de door te voeren wijzigingen.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging is dat alle pensioenregelingen voortaan moeten worden gebaseerd op het systeem van beschikbare premie. Waarbij dan ook nog als aanvullende voorwaarde geldt dat deze premie voor alle werknemers hetzelfde is. Een met de leeftijd van de werknemer oplopende premie is dan niet meer toegestaan. Voor bestaande pensioenregelingen geldt overgangsrecht. Voor op 31 december 2022 bestaande contracten geldt onder voorwaarden een eerbiedigende werking. Het is dan ook zaak dat u zich goed laat informeren over de (on)mogelijkheden.

Andere blogs van Tips voor werkgevers & werknemers - April 2022