Tips voor werkgevers en werknemers – juni 2023

Loodzware kogel nieuw pensioenstelsel door de kerk

Op dinsdag 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Na ruim 15 jaar onderhandelen van het kabinet met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen gaat ons pensioenstelsel op de schop. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Alle pensioenregelingen moeten op 1 januari 2028 zijn aangepast aan de nieuwe regels. Dat is een jaar later dan eerst was voorgesteld. Deze deadline is echter niet keihard. Een speciaal hiervoor aan te stellen regeringscommissaris gaat toezien op het transitieproces. Mocht blijken dat de gekozen deadline niet haalbaar is, dan kan voor verder uitstel worden gekozen.

Het lijkt erop alsof u ruim de tijd heeft om de aanpassingen door te voeren, maar vergis u niet: er moet heel veel gebeuren en besef dat u de wijzigingen steeds in overleg en met instemming van uw werknemers tot stand moet brengen. Wacht daarom niet tot het laatste moment, maar begin op tijd.

Tip

Betrek bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel een deskundige die u kan begeleiden en ondersteunen bij het maken van keuzes en het tijdig uitvoeren van alle werkzaamheden in de overgangsperiode tot 1 januari 2028.

Studenten- en scholierenregeling – uitkomst bij vakantiekrachten

Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat, of omdat u juist in de zomer een seizoenpiek heeft en extra personeel moet inzetten om het werk gedaan te krijgen? Maak dan gebruik van de fiscaal aantrekkelijke studenten- en scholierenregeling. Daarbij mag u de kwartaaltabel toepassen, ook al is het werkelijke loontijdvak anders. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in andere tijdvaktabellen, waardoor de student meer nettoloon overhoudt. Het loon van drie maanden wordt bij elkaar opgeteld en de loonbelasting/premies volksverzekeringen (loonheffing) worden per kwartaal berekend. Ook voor de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) past u het kwartaaltijdvak en de kwartaaltabel toe. Een ander voordeel voor de student is dat hij/zij niet hoeft te wachten tot het volgende kalenderjaar om de te veel betaalde loonbelasting via de IB-aangifte terug te vragen.

Schriftelijk verzoek

U komt voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling in aanmerking als u hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek van de student heeft. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen, die u in uw loonadministratie moet bewaren:

  • naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en woonplaats van de student of scholier;
  • het correspondentienummer van de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten) of het registratienummer van de kinderbijslag;
  • de ingangsdatum van de regeling;
  • als u een buitenlandse student of scholier in dienst neemt, gelden aanvullende eisen.

Dien tijdig laatste NOW-verklaringen in

Er kunnen nog twee data voor u van belang zijn in verband met de NOW-subsidie. Dit speelt bij u alleen als u bij de NOW-aanvraag een derdenverklaring of een accountantsverklaring moest meesturen.

De eerste datum heeft betrekking op de NOW-subsidie voor de derde tot en met zesde aanvraagperiode (NOW 3.1 tot en met NOW 4.0), waarbij u gebruik hebt gemaakt van de uitstelmogelijkheid voor het aanleveren van de derdenverklaring of accountantsverklaring. Heeft het UWV u dat uitstel verleend, weet dan dat u uiterlijk op 26 juli 2023 de benodigde derden- of accountantsverklaring alsnog moet aanleveren bij het UWV.

De tweede datum heeft betrekking op NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode: november en december 2021) en/of NOW 6.0 (achtste en laatste aanvraagperiode: januari t/m maart 2022). U kon tot en met 2 juni jl. ook voor NOW 5.0 en NOW 6.0 uitstel aanvragen voor het aanleveren van de derdenverklaring of accountantsverklaring. Heeft het UWV u dat uitstel verleend? In dat geval hebt u hiervoor nog tot en met 3 november 2023 de tijd.

Wijziging in de Wet Poortwachter

Per 1 juli 2023 wordt het verplicht om de Visie van werkgever en van werknemer op de re-integratie op te nemen in de Wet Poortwachter documenten als Plan van Aanpak, Bijstelling Plan van Aanpak, en 1e Jaars evaluatie.

Let wel: het format van de documenten is officieel vormvrij maar het is raadzaam om de sjablonen van het UWV te gebruiken.

Informatie hierover staat op onze website. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor mocht u vragen hebben.

Andere blogs van Tips voor werkgevers en werknemers - juni 2023