Tips voor de DGA – Juni 2023

Leg afspraken goed vast

Het is van groot belang dat bestuurders hun afspraken vastleggen in een managementovereenkomst. Dit belang werd recent nog maar weer eens aangetoond in de zaak van een familiebedrijf dat werd bestuurd door twee broers. In de managementovereenkomst waaraan zij zich hebben gecommitteerd, is bepaald dat de vennootschap de management mag opzeggen zonder opzegtermijn per 1 januari, volgend op het jaar dat een bestuurder 67 jaar wordt. Een van de broers is 67 jaar geworden in 2022. De andere broer zegt daarom – namens de vennootschap – de managementovereenkomst met hem op per 1 januari 2023. Maar de ene broer weigert om na 1 januari 2023 zijn bestuursfunctie neer te leggen. Volgens hem kan zijn broer de managementovereenkomst niet namens de vennootschap opzeggen, omdat dit kwalificeert als een bestuursbesluit, dat zij samen moeten nemen.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter gaat hier niet in mee. Het was voor de ene broer duidelijk wat de gevolgen waren van de afspraken waarvoor hij getekend had in de managementovereenkomst. Van hem kan daarom worden verwacht dat hij deze afspraken nakomt. Ten overvloede merkt de rechter op dat ook als er inderdaad een bestuursbesluit zou moeten worden genomen, de ene broer vanwege een tegenstrijdig belang niet betrokken zou worden bij de besluitvorming. Het gelijk is aan de andere broer. De ene broer wordt geschorst en mag de vennootschap niet meer vertegenwoordigen. Ook heeft hij geen toegang meer tot de bedrijfspanden, -systemen en -gegevens.

Impasse voorkomen

Zouden de broers de afspraak dat een bestuurder op 67-jarige leeftijd met pensioen gaat niet hebben vastgelegd in de managementovereenkomst? Dan was er een niet gemakkelijk op te lossen impasse ontstaan tussen de twee bestuurders. De andere broer, althans de vennootschap, had dan geen contractuele grond gehad om de managementovereenkomst op te zeggen. Het is in deze situatie overigens ook altijd erg verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten, want er kan ook een impasse ontstaan in de besluitvorming tussen aandeelhouders.

Andere blogs van Tips voor de DGA - Juni 2023