Wijziging in de Wet Poortwachter

Per 1 juli 2023 wordt het verplicht om de Visie van werkgever en van werknemer op de re-integratie op te nemen in de Wet Poortwachter documenten als Plan van Aanpak, Bijstelling Plan van Aanpak, en 1e Jaars evaluatie.

NB : het format van de documenten is officieel vormvrij zolang de vereiste informatie wordt opgenomen, maar wij gebruiken bij voorkeur de UWV sjablonen zodat het UWV geen opmerkingen kan hebben over het format en omdat de vereiste vragen daarin reeds zijn opgenomen.

Bij het UWV sjabloon “ Plan van Aanpak ” zijn de velden reeds aanwezig, maar bij de overige documenten (nog) niet. Wellicht komen er nieuwe UWV sjablonen vanuit UWV maar die zijn vooralsnog niet aanwezig.

Als de visies niet zijn opgenomen vanaf 1 juli zijn de documenten officieel sanctiewaardig bij de eindbeoordeling door het UWV. Hoe streng daarin gehandhaafd zal worden gehouden is nu nog onbekend.

Er is geen overgangsperiode en de maatregel gaat per direct in vanaf 1 juli a.s.

Documenten opgemaakt voor 1 juli 2023 hoeven niet aangepast te worden, ook niet voor het Eindverslag.

Als u zelf de documenten opmaakt met werknemer zult u er zorg voor moeten dragen dat de visies worden verwoord en opgenomen.

Als wij de documenten voor u opmaken betekent dit dat er een vertraging kan zijn in de aanlevering, wij moeten nu dan immers eerst deze visies verzamelen en noteren.

Dit terwijl de documenten officieel binnen 2 weken na een beoordeling door de Bedrijfsarts (Probleem Analyse, Bijstelling Probleem Analyse, Spreekuurverslag) dienen te zijn opgemaakt.

Overigens hoeft u niet te wachten op een Probleem Analyse door de Bedrijfsarts en mag u vanaf dag 1 een Plan van Aanpak ter re-integratie maken met werknemer, mits enige wijzigingen zoals die voorkomen uit de latere beoordeling door de Bedrijfsarts worden opgenomen een nieuwe versie Plan van Aanpak en/of Bijstelling.

Andere blogs van Wijziging in de Wet Poortwachter