Overheidsmaatregelen rondom coronacrisis

Uitbreiding TOGS-regeling bekend (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren):

De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ondernemers die hier recht op hebben krijgen eenmalig € 4.000, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Of jij recht hebt op deze eenmalige vergoeding hangt allereerst af of jouw onderneming in de juiste sector (SBI code) valt.

Door het invullen van het Kamer van Koophandel-nummer, krijg je direct te zien of je recht hebt op deze vergoeding. Afgelopen maandag heeft de overheid de lijst met SBI-codes uitgebreid. Het vermoeden is dat deze lijst nog vaker gewijzigd zal worden. Controleer daarom, wanneer je last hebt van de coronacrisis, regelmatig jouw Kamer van Koophandel-nummer.

Naast het feit dat jouw onderneming in de juiste sector dient te vallen, zijn er uiteraard nog andere voorwaarden aan deze regeling verbonden. De voorwaarden kan je vinden op de website van  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor het aanvragen van deze regeling, dit kan eenvoudig via de site van RVO, heeft u in ieder geval nodig:

  • eHerkenningsmiddel niveau 1, of in het geval van een eenmanszaak/ZZP DigiD
  • Het Kamer van Koophandel-nummer
  • SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming. Deze is te vinden o.a. op het uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Zakelijke bankrekeningnummer
  • Het correspondentie- en bezoekadres
  • Contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Mocht het aanmelden niet lukken, dan helpen we je uiteraard graag hierbij.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Zoals wij je eerder lieten weten, heeft de overheid om banen en inkomens van mensen tijdens de coronacrisis te beschermen, een aantal maatregelen genomen. Eén van de maatregelen hiervan is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Op 31 maart is bekend gemaakt dat de loketten om deze aanvraag in te dienen op komende maandag 6 april open worden gesteld. Wij helpen je graag bij het indienen van deze aanvraag.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) ook voor DGA’s:

Zoals ook in eerdere berichten van ons bij jullie kenbaar gemaakt, is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) door de overheid in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Er was enige onduidelijkheid of de directeur-grootaandeelhouders (DGA) ook onder deze regeling viel. Onlangs is kenbaar gemaakt dat DGA’s, mits wordt voldaan aan urencriterium en meer dan 50% van de aandelen, ook recht hebben op deze regeling.

Overige regelingen

Alle regelingen kan je vinden op de site van de Kamer van Koophandel welke onder andere te bereiken is via onderstaande link.

Uiteraard zijn wij altijd bereid jullie te helpen bij vragen dan wel voor het aanvragen van een regeling.