Overige tips – juli 2021

Verlenging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 september 2021. U kunt van deze regeling gebruikmaken als u door de huidige omstandigheden te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen. Hiervoor bieden andere regelingen niet of onvoldoende soelaas. U hebt bijvoorbeeld uw baan verloren en geen recht (meer) op een uitkering. Maar ook als u al in 2020 bent ingestroomd in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar de hoogte van de uitkering onvoldoende is om uw vaste lasten te betalen, komt u in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.