Tips voor de DGA – april 2020

Kan een DGA zijn salaris verlagen?

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de DGA en zijn bv gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon af mogen spreken.

Aan het eind van het jaar moet dan het gebruikelijk jaarloon over 2020 worden vastgesteld. Op dat moment is immers duidelijker wat de impact van de Coronacrisis is voor de bv. Loon dat de DGA reeds heeft genoten kan niet worden teruggedraaid. De tijdelijke verlaging van het salaris kan worden afgesproken zonder goedkeuring van of overleg met de Belastingdienst.

Kan een DGA een beroep doen op de NOW?

Een maatregel in het kader van de Coronacrisis is de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Deze regeling is bedoeld voor werkgevers en vervangt de inmiddels stopgezette werktijdverkorting.

De vraag is of u als DGA en werknemer van uw bv ook gebruik kunt maken van de NOW. Dit is niet het geval. Deze regeling geldt alleen voor WW-verzekerde werknemers. Dus de DGA die wel verzekerd is, kan wel een beroep doen op deze regeling.

Verwacht u minder winst door de Corona-crisis: laat de Vpb-aanslag 2020 verlagen

Betaalt uw bv nu op een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan de voorlopige Vpb-aanslag 2020 verlagen.

Dat kunt u uitbesteden aan uw adviseur. Wilt u de aanpassing zelf doen, dan doet u dit via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U heeft hiervoor wel eHerkenning nodig. Heeft u dat niet, dan kunt u ook een ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ indienen bij de Belastingdienst.