Tips voor werkgevers en werknemers – april 2021

Tot 1 juli versoepeling vaste onbelaste reiskostenvergoeding

De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken vanwege de coronacrisis, hoeft tot 1 juli 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Aanvankelijk mag je deze onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog tot 1 april 2021 voortzetten. Maar het kabinet heeft de versoepeling kort voor 1 april jl. toch nog verlengd. Voorwaarde blijft dat dit alleen geldt voor vaste onbelaste reiskostenvergoedingen die je vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan je werknemers hebt toegekend.

Tip: Je hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar je mag de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon.

Wijziging aanvraagtijdvakken definitieve vaststelling NOW

Als je NOW-subsidie ontvangt, moet je achteraf een formele vaststelling aanvragen van de subsidie. Tot voor kort werd daarbij onderscheid gemaakt naar de situatie waarin je daarvoor wel of niet een accountantsverklaring nodig hebt. Dit onderscheid is er nu niet meer. Voor zowel NOW 1.0 (1e tranche), NOW 2.0 (2e tranche) als NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) geldt voor alle werkgevers een aanvraagtermijn van 38 weken.

Het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling van NOW 1.0 zou op 23 maart jl. eindigen voor aanvragen van werkgevers zonder verklaring of met derdenverklaring en op 29 juni a.s. voor werkgevers die daarvoor een accountantsverklaring nodig hebben. Het aanvraagtijdvak voor de vaststelling van NOW 1.0 is nu voor alle werkgevers verlengd tot en met 31 oktober 2021.

Heb je een NOW 2.0-voorschot gehad? Dan kan je tot en met 5 januari 2022 de definitieve vaststelling van de NOW 2.0-subsidie (de 2e tranche) aanvragen.

De NOW 3.0-subsidie betreft drie tijdvakken van een kwartaal. Het eerste tijdvak van NOW 3.0 (de 3e tranche) betrof oktober, november en december 2020. Heb je een NOW-voorschot voor deze tranche gehad, dan kan je vanaf 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022 de definitieve vaststelling daarvan aanvragen.

Voor het tweede tijdvak van NOW 3.0 (4e tranche: januari, februari en maart 2021) en het derde tijdvak van NOW 3.0 (5e tranche: april, mei en juni 2021) kan je de definitieve vaststelling aanvragen vanaf 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022. Voor de 5e tranche is overigens het aanvraagloket voor een voorschot (waarschijnlijk) geopend van 17 mei tot en met 13 juni 2021.