Overige tips – November 2022

Tariefverlaging maar weer minder kostenaftrek

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,07% naar 36,93%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief is nu nog van toepassing op een inkomen vanaf € 69.398. Volgend jaar begint de tweede schijf bij een inkomen van € 73.031.

In 2023 worden de aftrekposten in deze hoogste belastingschijf weer verder beperkt. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval zijn eventuele aftrekposten, zoals betaalde alimentatie, giften en ziektekosten nog tegen een tarief van 36,93% (nu: 40%) aftrekbaar.

Let op

De aftrekbeperking geldt niet voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies.

Prijsplafond kleinverbruikers aangepast

Het tijdelijke (1 januari tot en met 31 december 2023) prijsplafond voor kleinverbruikers is bijgesteld. Het variabele plafondtarief voor elektriciteit en gas is verlaagd en de volumegrens voor elektriciteit is verhoogd. Het prijsplafond ziet er nu als volgt uit:

Energievolumegrensmaximumtarief
Gas1.200 m31,45 euro/m3 (was: 1,50 euro/m3)
Elektriciteit2.900 kWh (was: 2.400 kWh)0,40 euro/kWh (was: 0,70 euro/kWh)

De aangekondigde tijdelijke tariefverlaging in de eerste verbruiksschijf van aardgas en elektriciteit in 2023 gaat niet door. Dit geldt ook voor de tijdelijke verhoging van de vermindering van de energiebelasting. Deze maatregelen zijn niet meer nodig door de invoering van het prijsplafond per 1 januari 2023.

Koopwoning uitstellen voor hogere starters vrijstelling OVB

Koopt u een woning en bent u ouder dan 18 maar jonger dan 35 jaar?
In dat geval kunt u gebruikmaken van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting (OVB), mits u de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en de vrijstelling niet eerder hebt benut.

De vrijstelling geldt tot een bepaalde woning waardegrens. Die grens is
dit jaar € 400.000, maar gaat in 2023 omhoog naar € 440.000. Hebt u plannen om een woning te kopen en voldoet u aan de voorwaarden van deze vrijstelling? Wellicht is het dan verstandig om met de aankoop te wachten tot 2023.

Verlaging eigenwoningforfait en minder rente aftrek

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 (in 2023) wordt verlaagd van 0,45% naar 0,35% in 2023. Hebt u een woning met een WOZ-waarde van € 1.200.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. U bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.200.000. Ook in 2023 wordt de aftrek van hypotheekrente verder beperkt als u inkomen hebt dat in de hoogste belastingschijf wordt belast (in 2023 vanaf € 73.031). U kunt de rente dan nog aftrekken tegen een tarief van 36,93% (nu: 40%).

Tijdig lijfrentepremie betalen

Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2022 hebt betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2022 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst.

Bent u in de afgelopen 5 jaar toch vergeten om de lijfrentepremie in aftrek te brengen? Verzoek dan bij de Belastingdienst om een ambtshalve vermindering. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de lijfrentepremies niet hebt afgetrokken. Dat kunt u doen met kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren en de aanslagen over die jaren.

Tip

Bewaar daarom uw oude aangiften en aanslagen.

Andere blogs van Overige tips - November 2022