Tips voor werkgever & werknemer – November 2022

Loket open aanvraag definitieve vaststelling NOW 6.0

Sinds kort is het loket bij het UWV open voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 6.0. Deze achtste en laatste aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over het eerste kwartaal van 2022 hebt ontvangen. U kunt voor het aanvragen van de definitieve vaststelling weer gebruikmaken van een speciaal formulier. Daarmee kunt u de aanvraag tot en met 2 juni 2023 doen. Dat lijkt nog ver weg, maar zorg ervoor dat u de benodigde documenten tijdig verzamelt en meestuurt. Als u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet bijvoegen, moet uw accountant of financieel adviseur bovendien voldoende tijd hebben om deze verklaring op te stellen. Als u de definitieve berekening niet op tijd aanvraagt, loopt u het risico dat u het ontvangen NOW-voorschot volledig moet terugbetalen.

Let op

De aanvragen voor de definitieve berekening van NOW 3.1 tot en met 5.0 kunt u nog indienen tot en met 22 februari 2023.

Vrije Ruimte tijdelijk extra omhoog

Op Prinsjesdag werd bekend dat het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom in 2023 omhoog zou gaan met 0,22%. Het percentage zou daardoor van 1,7% naar 1,92% gaan. In afwijking daarvan is inmiddels besloten om dit percentage tijdelijk extra te verhogen naar 3%. De vrije ruimte wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijke verhoging en wordt het percentage alsnog structureel 1,92%. Boven de € 400.000 blijft het percentage 1,18%.

Andere blogs van Tips voor werkgever & werknemer - November 2022