Prinsjesdag 2022 – Een aantal belangrijke wijzigingen voor ondernemers

VPB Tarief 1 e schijf van 15% naar 19%

De tarieven in de vennootschapsbelasting van de eerste schijf gaan vanaf 2023 omhoog van 15% naar 19%.
Daarnaast wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van € 395.000 naar € 200.000.
Hierdoor worden resultaten eerder in de hoogste schijf van 25,8% belast.

Box 2 krijgt twee tarieven

De winstuitkeringen die een aanmerkelijkbelanghouder ontvangt vanuit zijn B.V. zijn belast in box 2. Het
tarief bedraagt op dit moment 26,9%. Het kabinet wil vanaf 2024 twee belastingschijven hanteren voor box 2.
Voorstel is tot een winstuitkering van € 67.000 een tarief van 24,50% en een winstuitkering daarboven
een tarief van 31%.

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

De zelfstandigenaftrek zal versneld worden afgebouwd met € 1.280 per jaar naar € 900 in 2027. Voor het
jaar 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Het kabinet wil de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afschaffen. Tot en met 2022 hebben
ondernemers nog de mogelijkheid om een deel van de winst te reserveren voor hun pensioen. Vanaf het
jaar 2023 is doteren aan de FOR niet meer mogelijk. De afwikkeling van de bestaande FOR gebeurt nog wel
op basis van de huidige regels.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling kan door de werkgevers benut worden om hun personeel
onbelast diverse zaken te vergoeden en te verstrekken. De vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000
wordt verhoogd van 1,7% naar 1,92% in 2023. De vrije ruimte boven de loonsom van € 400.000 bedraagt
1,18%. Indien de vrije ruimte wordt overschreden dan is er 80% loonbelasting verschuldigd via de
eindheffing.

Verhoging gebruikelijk loon

Als DGA is het verplicht om een gebruikelijk loon toe te kennen vanuit de eigen BV. De minimale hoogte
van dat loon wordt vastgesteld op basis van de gebruikelijk loonregeling. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In 2022 mag het loon van de DGA
maximaal 25% (doelmatigheidsmarge) lager zijn dan dit loon. Het kabinet heeft voorgesteld om de
doelmatigheidsmarge naar 0% te verlagen. Hierdoor is het mogelijk dat de DGA vanaf 2023 een hoger
salaris aan zichzelf moet toekennen.

Verhoging Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar eigenaren niet voor langere tijd zelf in
gaan wonen stijgt van 8% naar 10,4%.

Verhoging tarief box 3

Het kabinet stelt voor om het tarief van box 3 de komende jaren te verhogen naar 32% in 2023, 33% in
2024 en 34% in 2025. Vanaf 2026 zal een nieuw, niet-forfaitair systeem van heffing over
vermogensinkomsten in werking gaan treden. Naast de verhoging van het tarief wordt het heffingsvrije
vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 (voor partners naar € 114.000).

Andere blogs van Prinsjesdag 2022 - Een aantal belangrijke wijzigingen voor ondernemers