Tips voor de DGA – Augustus 2023

Digitaal uw bv oprichten

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om volledig digitaal een bv op te richten. Het wachten is nu nog op het besluit, waarin de datum van de inwerkingtreding wordt bepaald. Waarschijnlijk wordt dit 1 januari 2024. De bv wordt dan opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter daarvoor niet meer fysiek voor een notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-videoverbinding. De identificatie vindt plaats via een identificatiemiddel. De volledig digitale oprichting van een bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een speciaal door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard.

Andere blogs van Tips voor de DGA - Augustus 2023