Tips voor de DGA – Februari 2022

1. Belastingrente terug naar oude niveau

Op 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer terug op het oude niveau van 8%. Tot 31 december 2021 bedroeg dit percentage nog 4%. Laat daarom een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, loopt zij het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

2. Gebruikelijk loon verhoogd

De afgelopen twee coronajaren mocht u onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op uw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022. Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt nu weer ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus € 48.000. Dat is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2021. Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. U moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen.

3. Langere eerste schijf & tarief in de tweede schijf Vpb

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is 15% gebleven, maar deze schijf is wel verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000. Hebt u meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage vennootschapsbelastingtarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kunt u per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Het tarief in de tweede schijf is verhoogd van 25% naar 25,8%. Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting voor dividenden uit uw bv is gelijk gebleven en bedraagt 26,9%.

4. Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar

Met ingang van 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tot 31 december 2021 waren verliezen zes jaar vooruit te verrekenen met winst. Dankzij overgangsrecht zijn alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Maar er geldt ook een beperking: ieder jaar kan uw bv het nog openstaande verlies verrekenen met maximaal € 1 miljoen winst te vermeerderen met 50% van de winst boven de € 1 miljoen.

Andere blogs van Tips voor de DGA - Februari 2022