Tips voor de ondernemer – Februari 2022

1. Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is besloten om deze verhoging uit te stellen tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Tip

De stapsgewijze verhoging van de invorderingsrente moet u motiveren om eerder te starten met het terugbetalen van uw belastingschuld. Hoe later u daarmee begint des te meer invorderingsrente u zult moeten betalen. Dus als uw financiële situatie het enigszins toelaat, begin dan met terugbetalen.

2. Uitstel van betaling verder verlengd

Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd; dit keer tot en met 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Heeft u nog geen uitstel van betaling aangevraagd of alle schulden al afgelost, maar bent u door de coronamaatregelen toch weer in betalingsproblemen gekomen? In dat geval kunt u (opnieuw) bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Omdat het bijzonder uitstel belastingen betreft, waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook voor bijvoorbeeld de maandaangiften van januari en februari 2022 voor de btw en de loonheffing.

Let op

Het feit dat u uitstel van betaling hebt gekregen, betekent niet dat u ook uitstel hebt voor het indienen van de btw-aangifte(n) en loonaangifte(n). Die moet u dus wel tijdig blijven indienen. U hoeft alleen de verschuldigde belasting nog niet te betalen. De nieuwe belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die u vanaf 1 oktober 2022 moet gaan aflossen op grond van de betalingsregeling. Die regeling houdt in dat u vanaf 1 oktober a.s. in zestig maanden (dus uiterlijk tot 1 oktober 2027) uw belastingschulden moet afbetalen aan de Belastingdienst.

3. Binnenkort TVL Q1 2022 aanvragen

Binnenkort kunt u ook voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1, januari tot en met maart) TVL aanvragen, een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De regeling is bijna gelijk aan de TVL Q4 2021. Een belangrijk verschil is dat uw bedrijf minimaal 30% omzetverlies moet lijden in het eerste kwartaal van 2022 om voor TVL Q1 2022in aanmerking te komen. De verlaging van 30% naar 20% omzetverlies in TVL Q4 2021 was eenmalig. Het subsidiepercentage is – net als bij TVL Q4 2021 – 100% en ook de subsidiebedragen zijn gelijk gebleven: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat. Houd de website van de RVO in de gaten.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - Februari 2022