Tips voor werkgevers en werknemers – December 2021

1. Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. De versoepeling houdt in dat de verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken in 2021 geen gevolgen hoeft te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die u vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan uw werknemers hebt toegekend.

Tip

U hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wilt u de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

2. Invoering belastingvrije thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd van € 2 per dag. De vergoeding dekt bijvoorbeeld extra kosten van uw werknemer thuis voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Wanneer uw werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag u niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen. U kunt voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, dan geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Gevolgen voor reiskosten

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet allereerst worden vastgesteld op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of u voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft.

Tip

U zult dus het een en ander moeten aanpassen. Oók als u geen vergoeding geeft voor de thuiswerkkosten. Zorg dat u hiermee tijdig begint.

3. Data definitieve vaststelling NOW

De data voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde aanvraagperiode) en die van NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) zijn gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening. De aanvraag voor de definitieve berekening van de NOW 3.0 derde aanvraagperiode (oktober t/m december 2020) is op 4 oktober jl. gestart. Voor de aanvraag van de definitieve berekening van NOW 3.0 vierde (januari t/m maart 2021) en vijfde (april t/m juni 2021) aanvraagperiode gaat het loket open op 31 januari 2022. Voor de definitieve vaststelling van NOW 4.0 zesde (juli t/m september 2021) aanvraagperiode opent het loket op 31 maart 2022.

Let op

U kunt geen definitieve berekening meer aanvragen voor NOW 1.0 (maart t/m mei 2020), maar voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 2.0 (juni t/m september 2020) hebt u nog tot en met 31 maart 2022 de tijd.

Andere blogs van Tips voor werkgevers en werknemers - December 2021