Tips voor de DGA – November 2022

Lagere winstgrens eerste schijf en tarief omhoog

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Bovendien gaat het tarief van 15% naar 19%! Het tarief in de tweede schijf (vanaf € 200.000) blijft 25,8%. Uw winst wordt vanaf volgend jaar dus eerder belast met het hoge tarief.

Tip

Vraag uw adviseur of er mogelijkheden zijn om winst naar voren te halen.

Andere blogs van Tips voor de DGA - November 2022